Klik og se annoncen

Af John Hansen

Der er noget galt i Danmark - og ikke mindst i Slagelse Kommune i disse år...

Det er sørgeligt at skulle konstatere det, som Søndagsavisen - fra forskellige kilder - også har erfaret den senere tid.

Og mandag aften i byrådssalen i Slagelse blev det bekræftet og kom helt op til overfladen. Op i lyset, da udvalgsformand Helle Blak, SF, direkte offentliggjorde:

Blak: 'Vanvittige sager'

'Der er en stigende mistrivsel blandt vore børn og i mange familier. Familierne kan ikke finde ud af det...

Vi får 10 fuldkommen vanvittige overgrebssager ind på en måned...,' sagde Helle Blak ligeud.

Aldrig tidligere har det vist været sagt tydeligere. Og det gav en dyster stemning i byrådssalen.

Senere på TV Øst fortalte Blak, at alle alarmklokker ringede - med 100 børnesager flere end sidste år.

Det sejler, underfinansieret

Og Blak tilføjede: 'Økonomien sejler på området. Og mange børn lider af, at vi er stærkt underfinansieret på dette område.'

Hun ville ikke kalde det 'et underskud', det Lis Tribler og andre tidligere havde omtalt m h t et kedeligt minus på 37 millioner kroner her i år.

'Fordi vi skal jo klare disse ting, som opstår. Og det er underfinansiering,' pointerede Helle Blak.

Mere fokus - og åbenhed

Der er altså ud over hele kommunen - og måske især i visse miljøer - tale om særdeles stor elendighed.

Ja, nærmest 'lovløshed' overfor mange børn og unge. Blandt alt for mange lokale familier - efter vore oplysninger fra rådhuset både danske familier og i visse indvandrermiljøer.

Her er også andre normer. Og mange af familierne er netop flyttet her til Slagelse!

Familier kan ikke...

'Familierne kan ikke finde ud af det. Og der er bare så mange børn og så mange familier, der mistrives,' gentog Helle Blak, mens andre byrådsmedlemmer bidrog med kommentarer.

Borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., bemærkede, at januar måneds temamøde netop burde handle om dette tragiske emne.

Og Helle Blak ville gerne have fuld åbenhed og offentlighed om den fortsat skæve udvikling.

Minus 37 millioner

Også Enhedslistens Thomas Clausen og Venstres Anders Kofoed efterlyste en generelt større åbenhed omkring de store linier her, der i den grad er så tragiske - og som er med til konstant at bringe kommunens økonomi i uføre.

Lis Tribler, Soc., havde forinden også omtalt, hvor trist det var - og hvor udfordret vi faktisk er. Og økonomien skrider åbenbart med nu 37 milioner kroner alene i dette udvalg.

Hun og flere andre nævnte vigtigheden af forebyggelse - og af at sætte ind så tidligt som muligt i forhold til de helt små børn. Og her ligger vel et nationalt ansvar?

Men man må nok sige, at det virkelig er op ad bakke...

Helle Blak involveret...

Med til historien hører vel også, at vi nu - over både år og årtier - oplever, at netop Helle Blak - som ingen anden - jo ved mere end de fleste om dette område. Og også har gjort en stor indsats.

Derfor har hun samtidig også selv været involveret og bærer et ansvar på området, hvor hun både via sit mangeårige arbejde i ikke mindst Nordbyen og ved Motalavej og med sin politiske tyngde og placering i det kommunalpolitiske har haft muligheder for at dreje ting i en mere rigtig retning.

I stedet er meget åbenbart gået yderligere skævt - og gør det fortsat. Man må derfor spørge: - Hvorfor er der ikke gjort noget andet og bedre gennem de mange år?

Meget er dog tilflytteri fra primært dele af hovedstadsområdet: 'Blak: Vi har set over 100 flere børnesager i f t sidste år.'

HB: Nationalt fokus!

I Sjællandske havde Blak før byrådsmødet dog leveret en større forklaring, hvor hun bl.a. pegede på, at det aldrig må være økonomi, der forhindrer os i at klare disse mange, svære sager. De drejer sig jo ofte om børn.

Helle Blak slog her også til lyd for, at de tilbagevendende underskud (eller underfinansiering) på det specialiserede børneområde med tvangsfjernelser etc. 'skriger efter at få nationalt fokus.'

Her har det noget med også landspolitik at gøre. Selvom Slagelse Kommune har opstrammet med flere snese millioner gennem de senere år - og nu åbenbart skal bruge ca. 37 millioner ekstra endda.

Øget likviditet

Med hensyn til kommuneøkonomien i øvrigt (budgetopfølgning 2018), var der det kedelige at sige, at noget 'virkelig skal ses efter i sømmene, konstant,' som borgmester John Dyrby Paulsen mente det.

Og samtidig det positive - også understreget af viceborgmester Villum Christensen, LA - at likviditeten i kommunekassen var vokset fra 163 millioner til 281 millioner kroner.

Der er altså penge i kassen.

Minus på økonomistyring...

Men den er gal med økonomistyringen, fortsat - mente Villum og flere med ham.

Blandt andet Helle Blak, der mente, at vi må forebygge mere og gribe til helt nye metoder. Også nør de mest sårbare børn i den grad kan rammes af mistrivsel, problemer, vold og overgreb.

Økonomisk set 'må vi have is i maven' og i øvrigt væk med silo'erne i kommunen, mente Blak.

Venstres Knud Vincents opfordrede til at være bredt løsningsorienteret. 'Vi bør i fællesskab sørge for at få udført opgaverne - herunder også få investeret mere i anlæg,' mente Vincents. Og fik hertil opbakning af borgmesteren.