Klik og se annoncen

Af John Hansen

LOKALRÅD: I sidste uge fortalte vi nærmere om baggrunden for, at Skælskør Lokalråds formand gennem seks-syv år, Steen Andresen, nedlagde sit hverv.

Steen fortalte - generelt om et arbejde i et lokalråd som Skælskør Lokalråd - og man kan sige at det at deltage i lokalrådsarbejde er at afse tid til at arbejde for fællesskabet, i dette tilfælde Skælskør og omegn.

Arbejdet er frivilligt, ulønnet og skulle gerne resultere i en glæde og tilfredshed omkring et mål, som nås i fællesskab med andre rådsmedlemmer, andre borgere og de styrende organer.

Steen: Indflydelse

Og ved den sidste generalforsamling påpegede Steen Andresen bl.a. dette:

'Jeg har før sagt det og vil gerne gentage det: Et lokalråd er ikke en magtfaktor, men et folkevalgt råd, der ønsker indflydelse i lokale presserende sager til gavn for de fleste.

Vi skal med gode og relevante argumenter nå de mål, som borgergrupper har bedt os om.

Jeg har været med fra 2012, hvor Skælskør Lokalråd blev stiftet. Det har været svært at finde det rette fodfæste, idet der her i Skælskør er mange interessegrupper og ildsjæle.

Men jeg synes, vi har fundet en balance.

En relevant niche, hvor vi kan være med til at gøre en forskel...'

Nogle eksempler

Lokalrådet i Skælskør har faktisk opnået en hel del indtil nu. 'Ikke mange ved det dog altid,' udtrykte formanden også i sin beretning på bestyrelsens vegne:

'Ikke mange ved, at Skælskør Lokalråd har fået ændret gps-systemet, så de store lastbiler IKKE kører ad Holmevej til eksempelvis Bähnke.

Ikke mange ved, at vi intenst har arbejdet med teknisk forvaltning om at få udjævnet kloakdækslerne i vejene, så vi undgår bump.

*Ikke mange ved, at hvis ikke Skælskør Lokalråd havde råbt højt, så havde der ikke været det lange bed ved Lystbådehavnen, ingen lagunesol og faktisk ingen blomster - kun græs i købstaden'

Flere ting...

Steen omtalte også drikkevandsposter og mulighed for at få luft til cyklen og strøm til el-cykler i centrum. At man arbejder på vinter- og aftenlys på Det gamle Rådhus og Pomona.

'Og ikke mange ved, at Skælskør Lokalråd har været med i arbejdet omkring det nye plejecenter. Både indretning og bevarelse af festsalen både til beboere og til brug for foreninger....

Endvidere har 2018 været præget af vores tovholderarbejde for de folk, der vil arbejde for en højskole ude på Møllebakken.

Gerne til hjælp...

Ikke fordi rådets medlemmer er enige om, at der skal være folkehøjskole derude, men fordi vi gerne vil være katalysator for de ideer, der kan promovere vores egn.

Og vi har brugerret til Det røde Pakhus, hvor vi har afholdt to borgermøder med omkring 100 deltagere hver gang.

Og jeg kan sige, at både Den blå og den grønne højskole ved Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost udtrykker deres taknemmelighed over vores hjælp til at kunne fremkomme med deres synspunkter. Vi har indsendt høringssvar om Møllebakken og været tovholder i en underskriftsindsamling for højskolen på 307 underskrifter.

Med Eggeslevmagle?

Jeg blev som formand for lokalrådet opsøgt af borgerkonsulent Sanne Salomonsen om Skælskør Lokalråd kunne arbejde sammen med Eggeslevmagle Landsbyråd om 50.000 kr. til Borgerne Bestemmer.

Naturligvis kunne vi da det. Jeg holdt et møde, hvor konsulenten medbragte kager. Jeg fortalte, at vi kunne lave Lokale fødevarer-event med accisebod og det hele - hestevogn til byen og salg og smagsprøver på fødevarer fra omegnen.

Agersø og Omø har også delt 50.000 kr. til Borgerne bestemmer.

Vi har intet hørt siden, men alle 50.000 kr. er blevet tildelt Eggeslevmagle Landsbyråd, som skal arbejde med Landsbyens overlevelse.

De unge i Skælskør

Et andet emne har været de unges situation i Skælskør.

Det er et stort og problematisk emne, hvor vi har arbejdet sammen med pædagogerne og Anja i Parkvejshuset.

Problematikken ligger i, at de unge ikke har et værested. De unge hænger i busskure og rundt i baggårde. Der er en stigende hærværksbølge i vestbyen, og aldrig har der været så meget narkotika i byen som nu, fortæller politiet.

Der er ingen Ungdomsskole med evt. tilhørende klubvirksomhed tilbage. Oliemøllen har åben en enkelt aften eller to om ugen til 19.30.

De unge ladt i stikken.

Skælskør Lokalråd har haft to møder med Ungerådet, der har afleveret en ønskeliste omkring deres fritid og Ungdomsskolen. Ved det sidste møde deltog en repræsentant fra UngSlagelse.

Desuden havde vi efter dette møde indkaldt Anne Bjergvang fra rød blok og Henrik Brodersen fra blå blok til generel samtale om situationen i Skælskør og lokalrådets indsatsområder samt specifikt de unges situation lokalt.

Fremtiden handler om dels at få et værested for de unge i Skælskør og dels at genoprette en værdig og brugbar Ungdomsskole i Skælskør i UngSlagelse regi naturligvis.

Og så bymidtegruppen

Bymidtegruppen i Skælskør har fået nyt kommissorium vedtaget i byrådet, trods indsigelse fra Skælskør Lokalråd.

Indsigelsen går ud på, at det nye kommissorium har en ordlyd og flere passus, der i den grad sætter Skælskør Lokalråd ud på sidelinjen i arbejdet omkring Skælskør.

Den nye passus siger, at 'Bymidtegruppen har en målsætning om at blive inddraget tidligt i lokale projekter for at kunne bidrage til kvalificerede beslutninger'.

Det gamle rådhus

Endvidere ønsker Bymidtegruppen at få inddraget anvendelse af Det Gamle Rådhus i deres kommissorium.

Lokalrådet har indsendt ansøgning vedr. dels istandsættelse og dels anvendelse af det gamle rådhus for 5 år siden - og det har bølget frem og tilbage i årevis uden nogen afslutning.

Det har givet anledning til gnidninger mellem Bymidtegruppen og Skælskør Lokalråd, at vi har gjort indsigelse og ikke vil godtage det nye kommissorium. Lokalrådet og ikke mindst formanden har på sidste møde fået en uværdig og personlig grov behandling i Bymidten, hvorfor han ikke møder i Bymidtegruppen mere, men sender et andet medlem af Lokalrådet på møderne.

Politisk nedsat

Hvis man ser efter, så er det Bymidtegruppen, der selv udpeger sine medlemmer. Lokalrådet finder det meget betænkeligt, da det er en politisk nedsat gruppe.

P.t. sidder der hele tre medlemmer fra KITs bestyrelse samt et almindeligt medlem af KIT ud af Bymidtegruppens 7 medlemmer.

På byrådsmødet i Slagelse blev det nye kommissorium desværre stemt igennem.

De eneste, der var på vores side var Thomas Clausen fra Enhedslisten, der stemte imod, da man 'tilsidesatte Skælskør Lokalråd'.

Og hele Dansk Folkepartigruppen med Henrik Brodersen i spidsen stemte imod. Troels Brandt talte for lokalrådets udtaleret i alle sager.

Svære tider følger...

Det betyder svære tider for vores lokalråd, og man kan vurdere, om dette råd overhovedet har sin berettigelse og værdi mere, idet Bymidtegruppens nye kommissorium overtager/går ind over mange af de opgaver, vi som folkevalgt råd skulle og skal arbejde med.

Det er en meget usikker og spændende fremtid lokalrådet går mod. Alle vigtige projekter skal iflg. det nye kommissorium forelægges Bymidtegruppen, der så kan vælge at bidrage med 'kvalificerede løsningsforslag'.

Det gode liv i byen

Som sagt er det en usikker fremtid Skælskør Lokalråd går i møde.

Jeg håber, at skønt Bymidtegruppen har fået godkendt sit nye omfattende kommissorium, så vil Skælskør Lokalråd finde en niche i det lokale arbejde og agere ud fra det formål lokalrådet altid har haft: At arbejde for at fremme det gode liv i byen og arbejde sammen med andre positive ildsjæle for en god fremtid for Skælskør.

Tak for ordet.'