Klik og se annoncen

Af John Hansen

Få lokale har som Villum Christensen fra Sørbymagle - tidligere radikal og nu Liberal Alliance - sat sit aftryk på den politiske front. Såvel lokalt som nationalt.

Og han gør det fortsat hver eneste dag, dels som MF'er (indtil det kommende F-valg), dels som viceborgmester, udvalgsformand og fortsat afgørende stemme i det aktuelle Slagelse byråd.

Her har Villum altid formået at placere sig, så han har opnået max indflydelse.

Markante synspunkter

Villum er normalt en særdeles venlig, høflig mand og dertil nok den mest veluddannede af alle.

Men man må også konstatere, at han er én, der kan skille vandene - næsten rent bogstaveligt, hvis vi f.eks. taler klima og miljø. Her har Villum jo nærmest været en forløber for Lomborg.

Villum har også markante synspunkter på emner som integration, off. transport, skat og bureaukrati med mere.

Dermed er der altid plads til debat og diskussion...

Pressens skyld?

Villum har heller ikke - som Henrik Sass, Uffe Elbæk, Trump og andre - været bange for at skyde med skarpt efter pressen.

Pressen blæser rigtigt meget op, den sætter blus i bilbrandene i Nordbyen og på Motalavej, og den skaber konflikter, der ikke eksisterer. Har Villum givet udtryk for - ikke mindst de seneste år, hvor han selv er blevet ramt af shit-storm og strid modvind indimellem.

Kommentatorer som Hans Engell, Mogensen & Kristiansen, giver Villum ikke meget for - 'de sidder bare derinde og antager så det ene og så det andet, uden at vide, hvad der egentlig foregår,' mener Villum.

Rejse m. Naser og Samuelsen

Partipolitisk har Villum de seneste 25 år været på en rejse fra og med Det Radikale Venstre - og formandsskab for Vejanlæggene i gamle Hashøj Kommune - over den nye Alliance med Naser Khader og videre i Liberal Alliance sammen med primært Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll.

Ofte har Vilcon ved Sørbymagle været samlingspunkt for vigtige møder og store sammenkomster.

25 år Hashøj og Slagelse

Hele 10 år har Villum Christensen været medlem af Folketinget - ovenikøbet nogle måneder længere, end John Dyrby Paulsen, Soc., nåede at være det.

Og også længere end tvillingebroderen Troels Christensen. Troels var MF for Venstre (inden han gik med over i LA), og han var tidligere også V-borgmester i Hashøj, inden Løkke & Co. foreslog de større enheder og kommuner.

Villum Christensen har som nævnt 25 års jubilæum her pr. 1.1. 2019 - efter 4 perioder i Hashøj Kommune med lokale borgmestre som Frede Pedersen (V), Poul Jeppesen (V), Niels O. Pedersen (Soc.) og Troels Christensen (V) og nu 2 perioder med storkommunen og Slagelse byråd - med borgmestre som Lis Tribler (Soc.) og Stén Knuth (V).

En travl mand

Hertil kommer så den nye 4-års periode, hvor vi netop har gennemlevet det første år med John Dyrby Paulsen, Soc., som ny borgmester.

Her har Villum Christensen - efter den turbulente konstituering - været 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Teknikudvalget siden januar 2018.

Og der er løbet meget vand i åen, siden Villum selv bare lige ku' ringe ned til den lokale vejmand og spørge om han ikke kunne rette op på et skilt, der var blevet kørt ned i løbet af natten...

Samtidig har Villum jo også travlt som folketingsmedlem, nu i et regeringsparti, og som fint udpeget til det vigtige job som statsrevisor. Her skal man virkelig holde øje med brug og misbrug af skatteydernes ofte surt opsparede penge.

Historisk set: Sørbyhallen

Ser vi lidt tilbage i lokalhistorien, kan man anføre, at det faktisk var diskussionen om Sørbyhallen i 80-erne, der fik Villum ind i politik.

'Jamen, jeg var indvalgt af foreningerne som formand for fritidsnævnet. Og jeg blev også hallens første formand - og så var vejen ligesom banet til politik,' erindrer Villum Christensen.

Tungen på vægtskålen...

'Jeg har stort set ved alle valg været tungen på den berømte vægtskål.

Da vi var 15 i Hashøj byråd, var jeg det 8.mandat og da storkommunen blev dannet var jeg nr. 16 ud af 31. (Har været det tre gange i Slagelse, ved forrige valg dog både nr 16 og 17).

Sikkert derfor har jeg altid haft god indflydelse, enten som udvalgsformand eller som viceborgmester/økonomiudvalg.

Jeg har konstitueret mig ligeligt til til hver side (rød/blå blok). Det har som regel været det personlige, der afgjorde valget, med andre ord, hvem jeg mente, der bedst løste opgaven.

Den lille har frihed...

Det er jo den frihed man har som lille parti.

Sjovt nok har det været de røde borgmestre, der var mest sparsommelige og ret beset, er der jo mindre end en håndfuld sager i løbet af en valgperiode, som reelt er ideologisk båret, resten er jo sund fornuft og for mig et spørgsmål om at have overblik over økonomien og visioner for kommunens udvikling,' påpeger Villum.