Klik og se annoncen

Af John Hansen

Idrætten og foreningerne er i stor krise lige for tiden - som vi bl.a. kan aflæse det i et 'opråb' fra Slagelse Idræts Råd og dets ihærdige formand Jørn C. Nielsen.

Derfor melder Venstre i Slagelse nu ud med et helt konkret forslag midt i coronaangrebet:

- Vi ønsker her og nu at bruge 25 millioner kroner på det trængte foreningsliv og vore kulturelle events, som gerne igen skulle blive virkelighed, når vi er ovre på den anden side.

Efter coronaen skal der jo også gerne være et kultur- og foreningsliv i Slagelse Kommune, udtrykker Stén Knuth og Knud Vincents overfor VDonline.

Hvor meget går i stykker?

De to byrådsmedlemmer - og givetvis mange med dem - er direkte ækymrede for, at mange ting lige nu kan være på vej til at gå i stykker.'

Hvis ikke man griber kontant og konkret ind og holder hånden under det rige, mangestrengede foreningsliv vi har - eller havde indtil midt i marts måned.

Knud Vincents, V-gruppeformand og Stén Knuth, MF og V-byrådsmedlem siger:

Tvunget til at gøre mere

'En af Danmarks allerstærkeste platforme er altså vort civilsamfund, foreningerne og de frivillige.

Særlig stærk er den platform i Slagelse kommune, hvor rigtig mange frivillige hver dag løfter en både sundhedsmæssigt, kulturel og social indsats. Og de står lige nu som resten af Danmark i en historisk krise.

Hvis de skal komme helskindet igennem denne periode, er vi tvunget til at gøre mere. Der bliver et enormt behov for at samle Danmark og Slagelse op efter dette.

Det vil Venstre i Slagelse være med at sikre,' melder de.

Mange små og store...

Lige nu er der nationalt aftalt en hjælpepakke, som idrætten er omfattet af.

Der er afsat 91 mio kr til arrangementer større end 1.000 tilskuere, løbende til den 31. marts.

'Men rigtig mange store og små arrangementer skal afholdes hen mod sommer og efter sommer. Også lokalt.

Arrangementer som er livsnødvendige for foreningerne for deres virke gennem året.

Fodbold og håndboldturneringer, kulturelle events, erhvervsevents og andre små events der sikre foreningerne livsnødvendig kapital til deres virke gennem året.

Vi har også en hel del selvejende haller, hvis driftsøkonomi er truet. Det mener Venstre i Slagelse, at vi som kommune skal holde hånden under,' påpeger Knuth og Vincents - idet de konkret foreslår:

'Handling lige nu'

'Vi foreslår derfor, at vi der snarest (og gerne hurtigt i denne uge) tages politisk handling på at ville hjælpe.

1. Vi ønsker hurtigst muligt en dialog med alle nødlidende foreninger, kulturelle institutioner mv. om hvordan kommunen kan hjælpe.

2. Vi ønsker at afsætte 25 mio.kr. til formålet.

3. Vi foreslår perioden for dette kan gælde frem til den 1. september 2020 - naturligvis med en forudsætning om, at foreningerne selv får til opgave at aflyse alle unødige udgifter.'

Appel til andre partier

Venstrefolkene tilføjer: 'Med vores budskab her følger også en stærk appel til de andre politiske partier i kommunen om at være med på at se på at fritage foreninger for huslejer, varme og vandudgifter, leje af haller som ikke bliver brugt, og/eller andre initiativer der kan hjælpe vores kultur og foreningsliv i Slagelse kommune.

Når vi kommer forbi dette - og det gør vi - bliver der mere end nogensinde behov for, at vi igen mødes i vores foreninger. Og samler en hverdag op, som lige nu er smadret af corona-krisen, og jo mere vi som kommune kan hjælpe, jo bedre en start får vi alle, når vi kommer dertil.'