Klik og se annoncen

Af John Hansen

Erhvervslivets ve og vel og hele Slagelse Kommunes ve og vel var traditionen tro i centrum for årets Nytårskur arrangeret af Slagelse Erhvervsråd.

Fredag sidst på dagen blev kuren afholdt på Gardehusarkasernen - og i år også med en gæstetaler i form af Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, der også kom lidt ind på det aktuelle opløb frem imod forårets folketingsvalg.

Men ellers tog Jakob Nielsen historien op omkring debat, nyhedsformidling og tillid/mistillid.

Flere andre talere bød sig også til - mere om disse i en anden artikel.

Poulsen: Ros og ris

Som dagens sidste taler kom værten, erhvervsrådets formand Helge S. Poulsen som sædvanlig ind på lidt af hvert.

Der var ros og positive udsagn til og omkring aktører som Morten Hass Augustsen, Per B. Madsen, Morten Gaardboe og Anette Borg fra Musikhuset.

Der var glæde over endnu en super Awards-aften og over virksomhedernes generelle fremgange i kommunen.

Og så var der naturligvis nogle huk til dele af det politiske liv, der på forskellig vis og gennem en længere periode havde lavet rav i den.

Starten var træls...

Helge Poulsen berettede bl.a.: 'Vi er nu 1 år inde i den nye byrådsperiode, og det giver selvfølgelig en helt naturlig anledning til, at vi som erhvervsråd ser tilbage på året der gik - med erhvervsbrillerne på.

Det kommer nok ikke bag på nogen, når jeg siger, at starten på året var træls - for nu at sige det på godt jysk.

Træls - og sådan skulle det slet ikke have været.

Øv - igen kamplads!

Alle rundt om bordet havde i god tid givet tilsagn om, at erhvervspolitikken, som var i god gænge, ikke skulle blive en kampplads.

Det holdt så ikke rigtig stik. Tværtimod. Det blev i højeste grad en kampplads, hvilket heller ikke gik ubemærket hen.

Og det har også givet skrammer både her og der

Forløbet omkring den fremtidige struktur af Slagelse Erhvervscenter, vandt ikke en stilpræmie.

Uenig i sammensætning

Der var for så vidt enighed om, at bestyrelsens antal var uhensigtsmæssigt stort, men der var ikke enighed om, at bestyrelsen fremover skulle bestå af i hovedsagen repræsentanter fra detailhandlen - så håndværket, industrien, transportsektoren, finanssektoren, liberale erhverv mv. ikke længere skulle have sæde i bestyrelsen.

Det var vi meget uenige i.

Vi er derimod meget begejstrede for erhvervscentret, som på alle måder har været et løft for kommunens erhvervsservice, og derfor var det også magtpåliggende for os at sikre en så bred vifte af både kompetencer og interesser i centrets bestyrelse som mulig.

Flere runder i ringen...

Derfor gik vi nogle runder i den verbale boksering,' fortsatte Helge Poulsen.

'Vi fik det ikke, som vi helst ville, men vigtigst af alt så fik vi en løsning.

Det havde været helt uholdbart at forblive i bokseringen, for løsninger er det, som kommunens erhvervsliv har brug for.

Vi kunne i sidste ende enes om, at rådet udpegede formanden for bestyrelsen, og med Morten Gaardboe som ny formand har bestyrelsen fået en god start.

Trygge ved Morten Gaardbo

Vi er overbeviste om, at den fremtidige strategiske ledelse af erhvervscentret ligger i trygge hænder hos Morten.

Morten har sammen med sin bestyrelse vist den forventede handlekraft med det samme - både i relation til samarbejdspartnere og centrets interessenter såvel som i relation til den fremtidige erhvervsstruktur.

Vi bifalder, at centrets organisation er skåret til med det samme under hensyntagen til den nye nationale erhvervsservicestruktur. Det er rettidig omhu.

Udpegningen er Per B. Madsen som daglig leder af centret, hilser vi også velkommen, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Per og resten af staben,' påpegede Helge Poulsen også.