Klik og se annoncen

Af John Hansen

Det har næsten været som om, at enhver ny undervisningsminister i dette land gerne har villet lægge navn til en ny skole- og uddannelsesreform.

Men det afviste den sidste nye minister at have ambitioner om - sagde hun til Søndagsavisen mandag morgen i Korsør.

Aftenen forinden havde Pernille Rosenkrantz-Theil ellers også været direkte i DR-2's seriøse Deadline for her at tage danske skolers meget store vikardækning alvorligt.

'Et uskønt forløb'

M h t eventuel skolereform, så gælder det vist om - både for Rosenkrantz-Theil og andre ansvarlige - at få den seneste nye reform ordentlig på vej og til at fungere hensigtsmæssig.

Allerede ved indføringen af reformen løb man jo ind i en masse bøvl. Og den tidligere minister Christine Antorini, socialdemokrat og tidligere SF'er, har trukket sig ud af politik.

Rosenkrantz-Theil (også Soc., og tidl. Enhedslisten) har offentligt tilkendegivet kritik af denne S-ledede reform.

'Der var tale om et uskønt forløb. Og lærerne arbejder jo stadig uden overenskomst.

Vi har i Socialdemokratiet en stor del af ansvaret for, at lærerne - med rette - blev grundigt utilfredse. Vi har fortsat en opgave i at komme ud og lytte til lærerne,' sagde Pernille.

'Og når vi i S også har et ansvar her, så må vi også være med i at rydde op i tingene bagefter. Det skylder vi både lærere, elever og forældre.'

Stærk stigning

I Korsør - på parkeringspladsen mellem FGU og Baggesenskolen - udtrykte Rosenkrantz-Theil på vort direkte spørgsmål, at der bestemt ikke var brug for nogen ny reform.

Men noget i den tidligere reform bør tilpasses bedre.

Og omkring det aktuelle folkeskoleproblem - som bestemt også er stort i Slagelse Kommune - med øgning af vikarundervisning fra cirka 8 procent af tiden til nu omkring 18 procent - da gjorde ministeren det klart, at det må der gøres noget ved.

For mange vikartimer

Det ligger dog ikke bare lige for. 'Det har også noget med rekruttering af uddannede lærere at gøre - og jeg er sikker på, at vore skoleledere gør, hvad de i øvrigt kan for at forberede undervisningen bedst muligt.

Der er jo også forskel på, om der er tale om korttids-undervisning (sygdom, kursusdage) eller der er tale om længevarende forløb som f.eks. ved barsel og lignende.

Pernille Rosenkrantz- Theil lægger megen vægt på, at børnene og de unge får en kvalificeret lærerundervisning. Ellers kan de unge jo ikke selv blive dygtigere...

Læs også side 20.