Klik og se annoncen

Borgermøde: Flere lokalråd og landsbyer i kommunen har allerede arbejdet med spørgsmålet og udarbejdet en ny fælles strategi i en Lokal Udviklings Plan. Nu er tiden inde til, at borgerne i Eggeslevmagle by og sogn forholder sig til spørgsmålet, som også på landsplan er et kontroversielt spørgsmål.Bestyrelsen for Eggeslevmagle Landsbyråd har gennem det seneste halvår forberedt et opstartsmøde, og netop nu har alle husstande modtaget en indbydelse til et uformelt fyraftensmøde i arbejdstøj i Tao Centeret & Ninja skolen Orebyvej 12 - fredag den 23. august 2019, kl. 16.45, hvor der lægges ud med fri fredags bar for både børn og voksne.

- Vi ønsker i bestyrelsen, at vi sammen med borgerne bliver enige om at bevise vores nuværende og kommende potentialer til det forsatte gode liv i Eggeslevmagle by og omegn - siger formand for landsbyrådet Steen Olsen. Han supplerer samtidig med at både Eggeslevmagle og de danske landdistrikter generelt har en høj livskvalitet - selv om den offentlige debat ikke altid tegner det billede.

En landsby med masser af potentiale

Ved kommunens seneste dialogmøde med landsbyrådene i juni måned blev det gentaget, at lovgivningen kræver, at alle kommuner ved den kommende kommuneplanlægning skal prioritere kommunens landsbyer - med og uden potentialer for fremtiden.

- Derfor har det også været åbenlyst, at Eggeslevmagle by og sogn bør tage opgaven alvorligt. Vi er dog ikke så bekymret i bestyrelsen siger Steen Olsen, for vi har masser af potentialer til fortsat at være en levedygtig landsby og et godt sted også om 10 og 15 år - hvis vi står sammen. Vi har gennem årtier stået sammen og gennemført mange projekter i vores landsby, som har bidraget til at fastholde og styrke landsbyen, fællesskabet, livskvaliteten og vores position om at være en aktiv og pæn landsby, hvor man kan leve et godt liv i fællesskab - til små og rimelige priser i forhold til større byer. Senest ved sommerhygge på idrætspladsen og ved succesfuld Skt. Hans fest i Præsteskoven.

Men i bestyrelsen er de også meget bevidste om, at der kommer udfordringer, som vil presse sig på.

- Det gælder når vi bliver ældre og behovene ændres, når boligmarkedet er stagnerende, når huspriserne er faldende og når trafiksikkerhed og tryghed kan blive udfordret med nye aktiviteter på Stigsnæs, kollektiv trafik. Det kræver gode og langsigtede løsninger, og derfor er der brug for unge som ældres tilkendegivelser og meninger, så vi kan lave realistiske prioriteringer og handlinger i de kommende år. For ét er sikkert slutter formand Steen Olsen - fremtiden kommer til at se anderledes ud - hvilket den for øvrigt altid har gjort.

På mødet den 23. august vil der være tre temaer til debat:

1. Eggeslevmagle og bosætning - et godt og trygt sted, at bo og leve. Bl.a. hvilke kvaliteter skal der til for at fastholde og gøre fremtidens bosætning i Eggeslevmagle attraktiv?

2. Udvikling af samlingssteder - hvor fællesskabet og fritid gror. Her tænkes bl.a. på hvilke former for fællesskaber, sociale events, aktiviteter og relationer kan Øge vores livskvalitet?

3. Sammenhængskraft og samarbejde mellem Eggeslevmagle og Skælskør samt

øvrige landsbyer, foreninger og organisationer er det sidse bl.a. i forhold til at skabe flere og nye relationer

Men andet kan nemt støde til undervejs når dette måtte være ønskeligt. Vi vil nemlig gerne have alle gode idéer og forslag med siger alle fra bestyrelsen.

Udviklingskonsulent Sanne Salomonsen fra Slagelse kommune der er tovholder for processen siger til avisen, at udvikling på landet kan ske på mange måder, men for Slagelse Kommune skal udgangspunktet altid være borgernes ønsker og behov samt landdistrikternes uudnyttede potentialer. Der har vi gode resultater med fra tidligere men understreger samtidig betydningen af det lokale arbejde og engagement og slutter med, at hun glæder sig til et godt og berigende samarbejde om den Lokale Udviklingsplan for Eggeslevmagle.