Klik og se annoncen

Følelser, holdninger og visioner er tydeligvis i denne sag oppe mod en kortsigtet økonomisk politisk betragtning mener et flertal i høringsrunden omkring højskole på Møllebakken.
I Thy har der været en lignende proces, men med et helt andet forløb:
I foråret 2017 stillede Thisted Kommune en byggemodnet grund til rådighed for folkene bag tanken om at danne en Thy Højskole. Grunden er placeret på skrænten i Hanstholm, med en enestående udsigt over nationalpark Thy, og i sommeren 2017 bevilgede Thisted Kommune et beløb til udarbejdelse af en fondsansøgning til selve byggeriet.
Status i det tidlige forår 2018 var, at der blev lagt sidste hånd på fondsansøgningen, og der er ved at blive taget kontakt til de første fonde.
Sideløbende blev der udarbejdet en ansøgning om godkendelse af Thy Højskole om tilskud til Kulturministeriet.
Hvis fondene stiller sig positivt, er håbet, at Thy Højskole starter i august 2020. Så lang tid tager det åbenbart, selv med en særdeles positiv politisk lokal holdning.
Lokalt set arbejder Liselund Møde- og Kursussted i Slagelse på at ændre status til højskole – seniorhøjskole. Bestyrelsesformand Bertel Haarder begrunder dette tiltag med, at det vil blive en gevinst for både Liselund og Slagelse. Etablering af Liselund Højskole vil kunne sikre fremtiden for stedet og få stor betydning for Slagelse-området, siger han.

Helhedsløsning

Men trods resultatet den fjerde marts og nu senest i økonomiudvalget og byrådet, vil vi arbejde videre med projektet ved Skælskør Fjord, fortæller repræsentanterne fra den blågrønne højskole Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost.
Og vi bibeholder vores oprindelige koncept: at vi bygger den blå-grønne højskole på mørbraden, og at vi bygger økosamfundet i de eksisterende bygninger, fordi det er det, der giver mening.
Vi kommer med en helhedsløsning for hele området, og det håber og tror vi på, at der vil være reel politisk opbakning for, når vi kommer med en købekontrakt på den gamle højskole, betinget af, at vi også får lov at købe ”mørbraden”.
Vi er ikke overraskede over de pågældende politikeres holdning som udtrykt i referatet fra mødet d. 4. marts 2019 i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, fortæller højskolefolkene endvidere.
Der er intet nyt i det. Vi kendte til deres holdning i forvejen, men efter at vi læste høringssvarene, havde vi håbet, at de ville have taget borgernes mening til efterretning og have støttet vores initiativ.
Der er dog ingen grund til at træffe forhastede konklusioner, siger de to samstemmende. Indtil ”mørbraden" er solgt til andre end os, er der ingen endelig afgørelse.
Vi har fortalt politikerne, at vi ikke er interesserede i deres ”løsning” for os, som er, at vi skal tage os af ”skampletten" her og nu med økosamfundet og så lave den blågrønne Højskole på et bagvedliggende område.
Den 25. marts er der byrådsmøde, hvor lokalplan 1162 er på dagsordenen.