Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

Fredag d. 4. januar er der frist for indsendelse af høringssvar til lokalplan 1162 angående Møllebakken i Skælskør. Lokalplanen lægger op til boligbyggeri på de to grunde, hvoraf den ene huser den gamle, og nu nedlagte, Skælskør Folkehøjskole.

- Lokalplanen har været undervejs siden juni 2017, men i mellemtiden er der fra maj i år kommet initiativ om igen at skabe en ny højskole på Møllebakken og samtidig også et øko-samfund. Med vores forslag kommer der både boliger og højskole på Møllebakken, fortæller Kristiane Ravn Frost, der er én af initiativtagerne til den nye højskole. Kristiane Ravn Frost er samtidig frontfigur i øko-samfundet Oasis.
- Vi opfordrer alle byens borgere til at skrive høringssvar til kommunen, hvis man gerne vil have Skælskør tilbage på landkortet som en progressiv højskoleby, fortsætter Mikkel Anthonisen, som er den anden initiativtager til højskolen i Skælskør. Mikkel Anthonisen er som læge og sømand grundlægger af organisationen Oceans of Hope og har blandt andet sejlet jorden rundt med en besætning bestående af mennesker med sygdommen sklerose.

Den Blå-Grønne Højskole
Sammen vil de to skabe en blå-grøn højskole med projektorienteret undervisning omkring dyrkning af jorden, bæredygtig levevis og det at kunne og turde sejle ud i verden. Et undervisnings-, udviklings- og videnscenter med lokal forankring og globalt udsyn.
Henover sommeren er det dog blevet klart, at de eksisterende bygninger fra den gamle højskole ikke er egnede til den nye højskole med de blå og grønne temaer. Bygningerne har derimod vist sig særdeles velegnede til at etablere øko-samfundet Oasis.
Vi synes, at bygningerne er bevaringsværdige, og det mest bæredygtige er jo også at genbruge dem, siger Kristiane Ravn Frost og fortsætter: Øko-samfundet kan forholdsvis enkelt lave dem om til boliger, fælles storkøkken og spisesal samt grønt erhverv. Dette betyder, at bygningernes ydre udtryk bevares.
Derfor er planen nu at opføre den blå-grønne højskole på kommunens grund nord for den gamle højskolegrund. Den nye blå-grønne højskole kommer altså til at ligge på den grund, der i folkemunde kaldes for ”mørbraden.
Den blå-grønne højskole kommer til at have mange aktiviteter udendørs og har brug for nogle helt andre lokaler end den gamle højskole. Derfor er det rigtige at bygge den op fra bunden på den nye grund, siger Mikkel Anthonisen.
De to initiativtagere lægger også vægt på, at denne fremgangsmåde, udover at være hensigtsmæssig for skolens aktiviteter, også giver mulighed for at bygge skolen op i det rigtige tempo i forhold til driftsøkonomien.

To projekter
Det er vigtigt at understrege, at den blå-grønne højskole og øko-samfundet er to forskellige projekter og økonomisk og juridisk set to forskellige virksomheder. Dog er de forbundne gennem et personsammenfald, idet Kristiane Ravn Frost er involveret i begge projekter. Ligeledes er det indlysende, at øko-samfundet bliver en levende model for den grønne del af undervisningen på den blå-grønne højskole på samme måde, som Oceans of Hope er det for den blå del.
Den blå-grønne højskole og øko-samfundet vil tilsammen:

  • Bidrage til et i forvejen rigt forenings- og kulturliv i Skælskør
  • Være med til at sætte Skælskør på landkortet som en progressiv by, der tager ansvar og bidrager til at skabe gode rammer for bæredygtighed og for de fremtidige generationers muligheder
  • Skabe boliger
  • Gøre det mere attraktivt for unge at etablere sig og danne familie i Skælskør
  • Skabe arbejdspladser, både direkte og indirekte, idet både højskolens og øko-samfundets fokus er på iværksætteri og projektledelseSkabe øgede indtægter for de erhvervsdrivende i området

[list]Opfordringen fra Kristiane Ravn Frost og Mikkel Anthonisen er klar: Hjælp os med at skabe mere tid til udvikling af vore projekter ved at skrive høringssvar til plan@slagelse.dk senest d. 4. januar 2019 mærket "høringssvar lokalplan 1162”.
[/list]
[list]Og de to højskolefolk giver endog deres forslag til tekst til et høringssvar:
Vi ønsker højskole og øko-samfund på Møllebakken. Venligst sæt lokalplan 1162 i bero og gå i dialog med initiativtagerne til den blå grønne højskole. Så får vi både boliger og højskole til byen.
Vi vil gøre Skælskør til en progressiv by med et undervisnings-, udviklings- og videnscenter med lokal forankring og globalt udsyn.
Og borgerne opfordres endvidere til at følge med med på Facebooksiden Skælskør Folkehøjskole – en ny begyndelse.

[/list]