Klik og se annoncen

Skælskør: Socialdemokratiet i Skælskør har gennem længere tid haft fokus på trafiksikkerheden ved de to indfaldsveje til Skælskør - Sorøvej og Næstvedvej samt på skolevejen til Eggeslevmagle Skole.

Der køres ofte for hurtigt - til fare for både børn og voksne.

I juni måned 2018 mødtes en del af beboerne på de berørte veje to gange, og der kom ved de lejligheder en del gode forslag til forbedring af forholdene ved to af indfaldsveje til Skælskør. Disse forslag blev bragt videre i budgetforhandlingerne i Slagelse Kommune af de to socialdemokratiske byrådspolitikere, Anne Bjergvang og Steen Olsen.

Opfølgende borgermøde

Efter nedsættelse af et nyt trafiksikkerhedsudvalg og vedtagelsen af budgettet i Slagelse Kommune for 2019 og overslagsårene mener partiforeningen, at det er tid til et opfølgende borgermøde. Dette afholdes i Fællessalen på Eggeslevmagle Skole mandag den 14. januar 2019 fra klokken 19.00-20.30.

På mødet vil der være oplæg til debat ved afdelingsleder Christian Schou fra Natur, Vej & Teknik i Slagelse Kommune. Han vil give en generel information omkring trafiksikkerhed. Derudover gennemgår borgmester John Dyrby Paulsen budgettet inden for trafiksikkerhedsområdet, og byrådsmedlem samt medlem af Trafiksikkerhedsudvalget, Steen Olsen samler op på aftenens møde og videregiver dette til Trafiksikkerhedsudvalget og udvalget for Erhverv og Landdistrikt.

Efter mødet vil der være mulighed for at tale med de fremmødte politikere.