Klik og se annoncen

Tekst og foto Steen Andresen

Højskolegrund: Man fornemmer ikke megen åbenhed omkring det, der sker i kulissen omkring højskolegrund og mørbraden ved fjorden. Rygterne svirrer i den lille købstad, og ejeren af højskolegrunden Søren Jansen vil ikke udtale sig om noget som helst på nuværende tidspunkt, men snakken går på, at det er et arkitektfirma fra Nordsjælland, der ønsker at bygge 120 boliger på området.

Udbud

Punkt nr. 27 på Økonomiudvalgets møde mandag den 17. februar kaldes 'Købstilbud på boligareal i Skælskør'. Det bliver behandlet på et lukket møde, og handler vel umiddelbart om mørbraden, der blev sat i en ny udbudsrunde.

Højskolefolkene har 4. februar sendt kommunens økonomiudvalg en opfordring til forhandling vedrørende køb af grunden med tegninger og nærmere beskrivelse af, hvor de er i forhold til projektet. Det er ment som en opfordring til, at deres forhandlingsforslag indgår i de lukkede forhandlinger.

Højskoleprojektet

I opfordringen til økonomiudvalget skriver Oasis ved Kristiane Frost 'Vi er blevet gjort opmærksom på, at kommunen har mulighed for at indlede forhandlinger med os, idet vi er en registreret Andelsboligforening.

En direkte forhandling vedrørende Møllebakken 15 giver mere mening for os end at afgive et købstilbud, idet vores projekt ikke kun beror på erhvervelse af denne matrikel.

Markedsprisen, som købsprisen ifølge bekendtgørelsen skal baseres på, er etableret gennem tidligere og nuværende budrunde'.

Videre skriver de: 'Oasis er et helhedsprojekt, der har udviklet sig til at omfatte en Andelsboligforening på Møllebakken 15, Erhverv på Møllebakken 4, En Blå Grøn Højskole på den gamle højskolegrund og Oceans of Hope's placering i havnen i Skælskør.'

Drømmen brister

Til de verserende rygter siger Kristiane Frost fra Oasis, at hun synes, det er svært at udtale noget som helst. For det første er det omtalte køb endnu ikke på plads, og der kan som bekendt ske meget i en proces omkring så stort et projekt.

Hvis det kommer på plads, vil vi have brug for at sunde os og lande i de nye omstændigheder inden vi kan sige noget definitivt

Mikkel Antonisen, der er den blå halvdel af højskoleprojektet med Oceans of Hope siger: Som jeg ser det, så slukkes drømmen om den Blågrønne Højskole i samspil med økosamfundet Oasis og Oceans of Hope i Skælskør, hvis vi mister både højskolegrunden og mørbraden.

I så fald kunne vi invitere på et afsluttende informationsmøde i byen. For at sige tak for støtten.

Ny situation

Hvis rygtet taler sandt, bliver situationen jo en helt anden:

De langsigtede muligheder for at lave en blågrøn højskole på den gamle højskolegrund forsvinder, og hvis Oasis fortsætter i Skælskør, mister vi Mikkel som samarbejdspartner, projektet reduceres til økosamfund og en lille grøn højskole på Møllebakken 4.

Det er jo ikke noget dårligt projekt heller, men jeg tror at alle er enige om at kombinationen af os og Oceans of Hope gav en fantastisk dynamik.

Kristiane Frost fortsætter: Der er umiddelbart mange usikkerhedsmomenter ved gennemførelse af et sådant reduceret projekt. Vi ved ikke om erhvervsministeriet giver kommunen tilladelse til at inkludere Møllebakkegården i kommuneplanen, om der kan laves en lokalplan, der passer til os, eller om der kommer naboprotester.

Der kommer en stor vej og et ukendt antal nye boliger derude. Alle de nye beboere kan jo i princippet gøre indsigelse i forhold til en ny lokalplan med højskole og økosamfund i området.

Vi ved jo ikke om det er sådanne naboer, de nye gerne vil have.

Dermed bliver projektet i bedste tilfælde udskudt i et par år. I værste tilfælde står vi med en gård, som vi ikke kan bruge til formålet.

Hvad sker?

Spændende at følge den nærmeste udvikling kan avisen konkludere. Hvad bestemmer økonomiudvalget mandag aften den 17. februar, og taler rygterne sandt om en virkelighed, der kan virke skræmmende for højskoletilhængerne?

Om hele det planlagte højskoleprojekt kuldsejler, kan avisens udsendte følge op på den efterhånden politisk populære trend at citere danske popsangtekster i sin retorik.

Hermed en frit oversat tekst af Shubidua: - Står på en bakketop - hva' faen sku' jeg egentlig her?