Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

Tryghed: Når man når den alder, hvor man måske er alene og familien bor langt væk, så har det været en tryghedsskabende faktor, at en frivillig medborger lige ringede op og spurgt til helbred og sindstilstand.

I Skælskør har Røde Kors en telefonkæde, som har fungeret i mange år. Hver dag ringer frivillige til de medborgere, som har tilmeldt sig kæden for at få et opkald om morgenen. Det giver tryghed for den enkelte og dennes familie at vide, at der tages kontakt hver dag.

Færre telefonfrivillige

I kæden stopper tre af de fire 'ringere' den 1. januar 2020 grundet alder, og kan der ikke findes afløsere, må kæden nedlægges.

Som 'ringer' har man opgaven 14 dage ad gangen, herefter 14 dage uden opringninger inden næste 14 dages periode. Man er to 'ringere' om at dække et hold, og man planlægger i fællesskab opringningerne, så ferier og andre aftaler kan afholdes uden gener.

Opringningerne begynder kl. 8.30 og slutter senest kl. 9. Altså kun ca. en halv times frivilligt arbejde i tryghedens tjeneste.

Det skal bemærkes, at der ydes en økonomisk kompensation for brug af telefon.

- At være 'ringer' er at yde et stykke meget meningsfyldt arbejde, hvor man samtidig selv får kontakt til andre og får en hyggelig sludder om morgenen. Jeg har selv ringet i knap to år, og det har været en meget positiv oplevelse.

Bliv frivillig på en måde, der giver mening.

Er du interesseret i høre mere, kan du henvende dig til Lisa Medici 29875458. Eller e-mail: lisa@lisaogleif.dk