Klik og se annoncen

Af Mette Juhl

Skole: Det er næsten 60 år siden Benny Rasmussen forlod Skælskør Skole efter endt skolegang. Nu er han som 71-årig tilbage et par timer hver tirsdag, denne gang som frivillig senior medhjælper.

Inspireret af bl.a. Odense, hvor man i flere år har haft frivillige seniorer i skolerne, søsatte lærer Joan Elkjær Ejsted i efteråret projektet på Skælskør Skole. I dag har 15 seniorer deres ugentlige gang på skolen i nogle timer, spredt på forskellige årgange og i forskellige fag.

'Jeg synes det er en glimrende idé,' siger Benny Rasmussen, der ikke har fortrudt han sprang til, da Joan Elkjær Ejsted prikkede ham på skulderen.

Benny Rasmussen deltager i to dansktimer i 7.a 'Det er ikke dansk, som jeg lærte det i skolen. De arbejder meget med projekter,' siger senior medhjælperen, der er fuld af beundring over hvor dygtige og videnbegærlige eleverne er. 'Men jeg skal lige vænne mig til, at alt foregår på computer.'

Benny Rasmussen har ingen erfaring indenfor undervisning og det er heller ikke nødvendigt som senior medhjælper.

'Jeg skal ikke undervise børnene og blander mig heller ikke i undervisningen. Men jeg kan komme med input og idéer. Kva min livserfaring ved jeg lidt om alting.'

Med en åben tilgang til de unge, er Benny Rasmussen hurtigt blevet accepteret som 'en af flokken' i klassen. I flere år har han været fodboldtræner på frivillig basis i Skælskør B&I og er i øvrigt en særdeles aktiv folkepensionist. Så det falder ham let at falde i snak med eleverne - inden timen starter, vel at mærke, understreger senior medhjælperen med et smil.

Man bliver bidt af det

En anden senior medhjælper, der i den grad er blevet accepteret af sin 'flok' er 64-årige Nina Aubertin. Hun har siden efteråret været tilknyttet 2.a i dansk og matematik.

'Man bliver bidt af det, jeg synes det er fantastisk. Først og fremmest mødet med børnene, men det er også spændende at se læringsmetoderne i dag.'

'Jeg støtter op om det læreren gør,' fortæller Nina Aubertin, der tilbringer tre timer hver mandag, tirsdag og onsdag sammen med klassen.

Der er 25 elever i 2.a, hvor Nina Aubertin har sin faste gang. De vænnede sig hurtigt til hun var der, og vil slet ikke slippe hende igen.

'Børnene i 2. klasse er super glade for Nina. Det er helt fantastisk at hun kan komme ind og hjælpe. En der lytter og en der også hjælper. Hun træder i baggrunden, når der er behov for det, og frem, når der er behov for det. Det er en kæmpe ressource, hun er guld værd,' roser klasselærer Sarah Duch.

Klarer prøverne bedre

At de frivillige seniorer gør en forskel kan måles direkte på elevernes resultater. Det bekræfter matematiklærer Morten Hansen. Ca. tre timer om ugen får han i 7.b selskab af Ib Ejsted, der som tidligere ingeniør er velbevandret ud i matematikken. Han sidder derfor ofte sammen med en gruppe elever, der efter Morten Hansens udtrykt 'har brug for at blive fulgt til dørs'. Og det virker.

'Eleverne er glade for Ib, de får mere ud af timerne, når han er der. Og det er synligt i prøverne, at de er blevet bedre,' siger Morten Hansen.

En af de elever fra 7.b, der har fremgang i matematikken med Ib Ejsteds hjælp er Dorthe Hansens søn Zimon.

'Zimon har altid haft svær ved matematikken, men nu går det fremad. Zimon forstår Ib bedre end læreren,' siger Dorthe Hansen, der bl.a. tilskriver det, at Zimon har en bedre indlæring i det nære og trygge gruppemiljø. Samtidig bliver matematikken mere synlig for ham på papir, som Ib bruger, end på computer.

At have Ib Ejsted med i timerne betyder samtidig for lærer Morten Hansen, at han kan nå ud til flere elever og de omvendt ikke skal vente alt for længe på hjælp.

Matchet er vigtigt

Når seniorer i skolen på kort tid er blevet så stor en succes på Skælskør Skole, skyldes ikke mindst, at Joan Elkjær Ejsted lægger et stort arbejde i matchet mellem de frivillige med klasser og lærere.

Det kræver som nævnt ingen forudgående kendskab til undervisning at blive senior medhjælper på Skælskør Skole. Man ønsker selv hvilke fag og hvilke årgange, man vil støtte op om. Derudover er det op til den enkelte, hvor lang tid man vil afsætte på skolen om ugen.

Skælskør Skole har i øjeblikket ikke mulighed for at tage flere senior medhjælpere ind, men deler gerne ud af erfaringerne, hvis andre skoler ønsker et lignende tiltag.