Klik og se annoncen

Tekst og foto Steen Andresen

Lokalhistorie: Bagest i Falcks garage med moderne brand- og redningskøretøjer er samlet en ældre gruppe medarbejdere, som danner den aktive medlemsskare af Skælskør Brand og Redningsmuseum. Under ledelse af Peter Qvist. Man venter på Sune Kristensen fra Sydbanks Trelleborgfond, der kommer med hele 15.000 kr. til museumsfolkene.

For i bunden af Falckstationen i Skælskør står en rigtig gammel, dog udateret brandsprøjte, der altid har haft sit virke i Skælskør.

Hentet ud af en lade på Maglebygård, hvor den har været opbevaret i en menneskealder. Af gårdejer Jens Jespersen efter aftale med daværende borgmester Johannes Lyshjelm, da denne flyttede fra det gamle Stigsnæs Mejeri og ind til byen i et parcelhus.

På mejeriet havde Lyshjelm samlet en del antikke klenodier inden Bymuseet blev oprettet, og mange af disse lovede byrådsvennen og partikammeraten Jens Jespersen at opbevare i sin lade. Det drejede sig om den gamle brandsprøjte, det gamle bord fra Magleby Sogneråd, et stueorgel samt en kane.

Det er en særdeles velbevaret sprøjte, hestetrukken (af een hest) og med hele to førersæder!

Uniformer

Og denne vogn skal være en del af de events vi har til foråret og sommeren over sammen med Skælskør Bymuseum, hvor vi har en udstilling af gamle brandredskaber, fortæller formanden Peter Qvist. Vi har prøvet at få en hest til at trække vognen, men det er ikke lykkedes, men nu skal vi have syet uniformer, og det klarer Heidi fra systuen ved Stengærdet i Tjæreby for os.

Og i dag er Trelleborgfonden fra Sydbank her ved Sune Kristensen, der vil donere 15.000 kr. til disse uniformer.

Vi ønsker i Sydbanks Trelleborgfond at kunne bidrage og støtte op om lokale aktiviteter og foreninger, der har stor lokal betydning, fortæller Sune Kristensen. Fondens formål er at virke til gavn for almennytte og almenvelgørende formål i bank Trelleborgs tidligere opland. Fonden administreres i det daglige af Sydbank.

Og med disse penge kan vi nu få syet passende dragter fra 1930'erne, så vi ser rimeligt autentiske ud sammen med brandsprøjten, når vi til sommer skal på gaden og give vort fag et historisk perspektiv, slutter Peter Qvist af.