Klik og se annoncen

Holsteinborg

Skælskør: I juli og august kan man igen opleve herregården Holsteinborg og høre om den interessante herregård fra renæssancens sidste årtier.

Søndage kl. 12.00 og 13.30 og onsdage kl. 19.00 og 20.30 være omvisninger på Holsteinborg.

Mødestedet er ved porten i slottets vestfløj.

Parkering på pladsen foran slottet, hvor parkering er anvist.

Holsteinborg Slot og avlsgård midt mellem Skælskør og Næstved er et af Danmarks største og bedst velbevarede herregårdsanlæg fra slutningen af renæssancen, hvor hovedbygning og avlsgård skulle udgøre en arkitektonisk helhed.

Der fortælles om herregårdsanlæggets bygningshistorie og de interessante ejere.

Der åbnes til kirken, der er en af landets få barokkirker, og til H. C. Andersens stuer samt statsminister Reventlows stue. Besøget slutter i den private del af haven.

Der er ikke adgang til slottets private del, for det er bolig for greven og hans familie, men ved at aflægge Holsteinborg et besøg, får man fortalt herregårdens historie og hører om de gamle slægter.

Prisen for omvisning er 70 kr. pr. person.

Lidt historie

Voldstedet er fra bispetiden, slottets nordfløj er fra 1590-erne og de tre andre fløje samt avlsgården er fra omkring 1650.

De store avlslænger, som omgiver ridebanen, er også interessante. De er meget rummelige, og er et eksempel på den omlægning af landbruget, som blev gennemført under og efter 30-årsskrigen.

Det var rigsråd Niels Trolle, der skabte den herregård, som vi ser i dag. Niels Trolles farfader havde overtaget den gamle bispeborg i 1562 ved mageskifte med kong Frederik den Anden. Faderen, Børge Trolle, havde omlagt voldstedet og opført nordfløjen, og kaldt gården for Trolholm.

I 1707 solgte hans efterkommer Trolholm til den senere lensgreve og storkansler Ulrik Adolf Holstein, som gav Trolholm sit nuværende navn - Holsteinborg.

Holsteinborg gods omfatter sædegårdene Holsteinborg, Fuirendal og Snedinge, og det har siden 1977 været ejet af kammerherre, hofjægermester, konsul Ulrich greve Holstein-Holsteinborg, der er slægtens 12 besidder af dette gods.

H.C. Andersen

H. C. Andersen var gæst på Holsteinborg 17 gange, og hans stue står uændret fra hans tid. Faktisk er det den eneste stue som digteren har haft, der er bevaret.

Lensgrevinden kendte H. C. Andersen fra sit hjem i København, og derfor kom han på Holsteinborg, hvor han var meget glad for at være, for stedets ro gjorde ham produktiv.