Klik og se annoncen

Ø-liv:En ny rapport giver svar på bevægegrundende for at flytte til eller fra småøerne.

Det er Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, der i fællesskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 77 tilflyttere og 24 fraflyttere på tolv småøer, herunder Omø og Agersø.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres nu med den nye rapport, som både sætter spot på øernes kvaliteter, og det der halter.

Øboerne har vist stor interesse for undersøgelsens resultater, og en del øer er allerede i fuld gang med at omsætte den nye viden til handling. Det gælder både i deres indsatser for at tiltrække, modtage og fastholde nye øboere.

Hvad er særlig interessant?

Ø-livet vælges primært af følgende tre grunde: Natur og ro, ønsket om at blive en del af et fællesskab, og drømmen om et enkelt og roligt liv. De fleste drømmer om ø-livet på en bestemt ø, og ikke blot ø-livet generelt. Oftest fordi de har en relation til øen i forvejen, og/eller har fundet den rette bolig.Ca. 90% af tilflytterne i undersøgelsen oplever, at de bliver taget godt imod, og hurtigt bliver en del af fællesskabet på øen. Kun 5,2% af de adspurgte tilflyttere ønsker at flytte igen.

Hvad har overrasket?

Størsteparten (87,5%) af fraflytterne i undersøgelsen har været meget tilfredse/tilfredse med at bo på øen. Fraflytningen skyldes primært tre forhold: De har ikke fået realiseret drømmen om egen virksomhed på øen, de har fået job et andet sted, eller det har ikke været muligt at finde en egnet bolig. Det kan også være en kombination af disse forhold.

Hvad kan vi bruge undersøgelsen til?

- Vi skal bruge den nye viden som et værktøj til at målrette og styrke effekten af vores bosætningsindsatser på småøerne. Vi håber at alle 27 småøer, deres kommuner, erhvervs- og turismeorganisationer, færgeselskaber, boligforeninger, realkreditinstitutter m.fl. vil blive inspireret til at gå sammen, og omsætte den nye viden til konkrete indsatser og forsøgsprojekter på småøerne, siger Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, bosat på Omø.