Klik og se annoncen

Af Mette Juhl

Jubilæum: Torben Hansen og Jan Vejlgaard var bare et par unge fyre, da de for 40 år siden var med til at chartre Lions Skælskør, som et udspring af Lions Slagelse. Siden da har den lokale afdeling af den humanitære velgørenhedsorganisation været en fast del af byen.

'Vi opfatter os selv, som en del af Skælskørs DNA. Vi er glade for at være en del af livet i byen,' siger nuværende klubpræsident Ole Drost, der sammen med 17 øvrige mænd - heriblandt stadig Torben Hansen og Jan Vejlgaard - udgør Lions Skælskør i dag.

Lørdag den 21. oktober fejrer klubben sit jubilæum. Det sker med et festligt program, der starter på havnen, hvor løverne går i land fra Skjelskør V kl. 9.45. Med sig har de en fakkel, der har rejst land og rige rundt i forbindelse med at det netop i år er 100 år siden Lions blev stiftet i USA.

Vel i land vil løbere fra Skælskør Løbeklub i bedste olympiske stil fragte faklen en tur rundt i byen, før den overdrages til Mimi Jakobsen, tidligere minister og generalsekretær for Red Barnet, nu bosiddende i vores lokalområde.

Mimi Jakobsen vil ca. kl. 10.30 bære faklen i et optog med Marinegarden, Lions medlemmerne, borgmester Stén Knuth og hvem der måtte ønske at følge med, til det gamle Rådhus, hvor der kl. 11.00 holdes reception.

Helt i tråd med organisationens formål, er det jubilarerne der uddeler gaver på festdagen. Udvalgte lokale formål og foreninger modtager til sammen 100.000 kr. i donationer.

Med til at holde liv i byen

Velgørenhed er det altoverskyggende formål for Lions. Det gælder både i form af humanitær hjælp, men også hjælp til at holde liv i byen via støtte til bl.a. foreningslivet.

Og netop hvad der rører sig i Skælskør og lokalsamfundet generelt er et af de store emner, der bliver talt om, når de lokale Lions medlemmer mødes to gange om måneden. Politik, er derimod bandlyst, og det finder løverne ganske befriende.

'Vi bruger 0 kr. i administration,' fortæller Torben Hansen stolt. Derimod betaler medlemmerne et kontingent, der dækker udgifter ved deres møder og få andre faste udgifter.

Men det er den frivillige indsats med klubbens faste aktiviteter, der sikrer at Lions Skælskør hvert år kan øse ud af donationer, hvad enten det er i form at økonomiske tilskud eller f.eks. julepakker.

Harboe Ræs og kalender

Harboe Ræset i august er den helt store indtægtskilder til julepakkerne. Sommeren igennem kan man møde løverne i gadebilledet, der sælger lodder. Det sikrer, at så mange ansøgere som muligt bliver glædet til jul.

Og det vækker glæde, ikke blot hos modtagerne, men også hos giverne. 'Den 22. december er den bedste Lionsdag på året, når vi deler julepakker ud,' siger Torben Hansen.

Lions kalenderen er en anden indtægtskilde. Lokale annoncører sikrer, at kalenderen giver et pænt overskud. Kalenderen bliver delt gratis ud til borgerne, og selv i disse digitale tider, vækker den stadig glæde og er uundværlig for mange.

Wienerkoncerten i januar og støttekoncerten med firehalve i Det Røde Pakhus, er øvrige måder at skaffe penge på.

Selv om langt den største velgørenhed gives lokalt, går en del også til nationale og internationale formål via bl.a. Lions' katastrofefond. Den har f.eks. senest uddelt hjælp til orkanofre i Caribien.

Glade for nye medlemmer

Formålet med Lions har ikke forandret sig i de sidste 40 år. Torben Hansen og Jan Vejlgaard er der også stadig, men derudover har medlemsskaren forandret sig. At tiltrække nye medlemmer, er en konstant igangværende process.

'Det er svært at tiltrække unge. Men vi bliver meget glade, når vi får nye medlemmer,' siger Ole Drost, og tilføjer at interesserede er meget velkomne til at henvende sig.

Det giver sig selv, hvad der sker med den støtte Lions i dag yder Skælskørområdet, hvis der ingen er til at drive værket.

Det er der dog heldigvis nogle, der gør pt. og de er klar til en festdag på lørdag.