Klik og se annoncen

Tekst: Lene H. Augustsen. Foto: Gaargi Egekjær.

Skælskør: Det seneste årti har ord som 'nytænkning og innovation' positioneret sig som absolutte favoritter i beskrivelsen af, hvad der kræves for at imødegå fremtidens krav.

Og lige præcis efter den sætning blev du måske en lille smule træt - men faktisk handler den her artikel om alt andet end modeord og floskler. Den handler om en meget passioneret kirkegårdsleder, der har gjort sig nogle helt reelle tanker om, hvordan fremtidens kirkegård skal se ud, og hvad den skal kunne.

Et interessant sted at besøge

Morten Hetoft-Jacobsen har til daglig ansvaret for Skælskør og Eggeslevmagle kirkegårde. Det har han efterhånden haft i seks år, og de seneste fem år har han arbejdet på en udviklingsplan, der skal være med til at fremtidssikre de to kirkegårde.

- Begravelseskulturen har ændret sig. Tidligere var det primært kistebegravelser, så blev det til urnegravsteder, og nu er der askespredning og private udbydere af begravelsespladser. Derfor har de fleste kirkegårde for mange gravpladser, og det gælder også hos os. Faktisk mener man, at der er cirka 60 millioner gravpladser på landsplan. Det Derfor synes jeg, at vi skal kigge på, hvordan vi bruger den overskydende plads til at gøre kirkegården til et interessant sted at besøge. Det behøver jo ikke kun at være thujahæk og lige stier med perlesten.

Naturlegeplads og skovområde

Forleden fremlagde Morten Hetoft-Jacobsen sine planer for kirkegårdene på et menighedsmøde, og her kunne han blandt andet fortælle om etableringen af en naturlegeplads, et mindre skovområde med en mangfoldighed af træer, fortællergynger og et område med grantræer og gemte granitfigurer af bibelske motiver.

- Hvis det stadigvæk skal være et tilvalg at blive begravet på kirkegårdene, så mener jeg, at vi skal sørge for, at man får et tilhørsforhold. Tidligere blev man begravet på familiegravstedet, og det var egentlig den mulighed, der var. I dag er der mange andre muligheder, og derfor er kirkegården ét tilbud ud af flere. Det skal vi forholde os til, og der mener jeg, at vi kan gøre meget ved at lave et spændende sted for alle. Når familien kommer her for at sætte blomster på et gravsted, så skal det ikke bare være noget, der skal overstås, det skal være hyggeligt. Børnene skal kunne lege, man skal kunne nyde omgivelserne.

Ingen gravsteder bliver berørt

Der er mange nye elementer i den plan, Morten Hetoft-Jacobsen gerne vil have igangsat, og han er bevidst om, at det for nogle kan virke provokerende at ville ændre på noget så traditionelt og historisk som vores kirkegårde.

- Det er klart, at der vil være nogle, der synes, det er grænseoverskridende. Det har jeg respekt for, og det er vigtigt, at alle ved, at ingen gravsteder bliver berørt, hvis vi går i gang med projektet. Jeg er bare overbevist om, at det er vigtigt, at vi begynder at kigge på, hvordan vi vil have fremtidens kirkegårde. Det er ikke noget, der kan gøres på et år, det er en lang proces, og derfor skal vi i gang, hvis kirkegårdene også skal være her fremover.

Mange naturoplevelser på kirkegården

En del af sin inspiration har kirkegårdslederen fået fra kirkegårdene i de større byer. Her er der mange eksempler på, at kirkegårdene bruges som rekreativt område, som det for eksempel er tilfældet på Vestre Kirkegård og Assistens Kirkegård.

- Vores kirkegårde er smukke, og vi har et højt pasningsniveau. Vi arbejder meget med at øge biodiversiteten, blandt andet har vi i samarbejde med ornitologer sat 26 redekasser op til forskellige fuglearter, vi har insektbo, og i udviklingsplanen vil vi også plante forskellige træsorter, når der skal etableres skov. Det betyder, at der faktisk er mange naturoplevelser at få, og derfor er det interessant at besøge kirkegården, og det skal man i endnu højere grad gøre. Alle er velkomne. Jeg tror ikke på forbud, men på at vi skal åbne op. Det fungerer rigtig godt mange andre steder, hvor man kommer for mindes, læse, lege eller nyde naturen.

Håber på godkendelse

Næste step for Morten Hetoft-Jacobsens udviklingsplan er, at menighedsrådet skal godkende den.

- Gør de det, skal vi herefter gennemgå og finpudse 'mine' idéer, så vi kan præsentere det for provstiet, som forhåbentlig synes, at det lyder som en god idé og kan se potentialet i det. Derefter bliver der tilknyttet en kirkegårdskonsulent, der skal hjælpe med at videreudvikle planen. Jeg håber, det lykkes. Det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med, og jeg er sikker på, at det vil være godt for kirkegårdenes fremtid. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker kirkegårde. Derfor vil det også blive gjort i respekt.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Mortens udviklingsplaner for kirkegårdene, så hold øje med programmet for 'År 2000-festen'. Her planlægger kirkegårdslederen nemlig en rundvisning på Skælskør kirkegård lørdag d. 31. august med 'fremtidens kirkegård' som tema.