Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

Skælskør: Holsteinborg Jubilæumsfond er en almenvelgørende fond, stiftet ved sammenlægning af de af Holsteinborg sparekasse stiftede fonde: Holsteinborg Gavefond og Holsteinborg Erhvervsfond.

Fonden kan yde støtte til unge personer, der er tilknyttet landbrug, håndværk eller handel, og som ønsker midler til videre faglig uddannelse, herunder kortere, faglige kurser eller til eventuelle studierejser.

Fondens formål er at yde støtte til modtagere bosiddende i Holsteinborg Sparekasses oprindelige virkeområde, der kan afgrænses til 4230 Skælskør, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4250 Fuglebjerg, 4261 Dalmose, 4262 Sandved og 4160 Herlufmagle.

I 2018 blev det besluttet at afvikle Jubilæumsfonden inden for en 3-årig periode. Sidste frist for ansøgning er derfor 1. september 2021. og fondsuddelingen i Holsteinborg Kirke sker efterfølgende 2. november 2021.

Flytning

På grund af forsamlingsforbuddet blev arrangementet, der ellers er tradition, aflyst i Holsteinborg Kirke, og forlagt til Gunderslevholm Gods den 2.november på 210-årsdagen for Holsteinborg Sparekasses grundlæggelse.

Her var bestyrelsesmedlem og Godsejer Claus Neergaard vært ved overrækkelsen, der blev overværet af bestyrelsen for fonden og 5 af prismodtagerne.

Claus forestod overrækkelsen og fortalte i Ulrich Holstein Holsteinborgs fravær om sparekassen og dens historie.

Legatmodtagere

Holsteinborg Fond har uddelt følgende legater: Helene Stahl Holm, modtog 7.500 kr. til indkøb af en tekstilprinter til at printe vaske anvisningsmærker. Dalmose FDF modtog 7.500 kr. til indkøb af partytelt, som bl.a. skal anvendes til landslejren i 2021.

Holsteinborg Jubilæumsfond uddelte følgende legater: Jeppe Duus Olesen modtog 20.000 kr. i finansiel støtte til et praktikophold i Jyske Bank og til at læse en 1-årig Master på Kings College i London. Jacob Hunsballe, modtog støtte på 20.000 kr. til et praktikophold i Handelsafdelingen på den danske ambassade i Sydafrika.

Rasmus Duus Olesen modtog 20.000 kr. til uddannelse som landmand og dels til et praktikophold i udlandet. Og sluttelig modtog Mark Schiøtt Jensen 20.000 kr. til uddannelse som landmand på Landbrugsskolen Sjælland. Målet for uddannelsen er at producerer endnu bedre landbrugsfødevarer af den højeste kvalitet.

Det blev igen et festligt arrangement, og bestyrelsen udtrykte de bedste ønsker for de glade prismodtagere og deres fremtid.