Klik og se annoncen

Af Lene H. Augustsen

Skælskør: Torsdag i sidste uge var rigtig mange medlemmer af Skælskør Erhvervsforening mødt op på Harboes Bryggeri til den årlige generalforsamling i foreningen.

Her tog formandens beretning en tur i helikopterperspektiv og erklærede, at det ser ganske fornuftigt ud.

'Håndværkerne har generelt meget arbejde i bøgerne og søger ofte efter arbejdskraft. Virksomheder som fx RGS90 har i det forgangne år udvidet sin produktion, SuperBrugsen har udvidet, Solsikken har udvidet, Smartos er, sammen med Peter Brødsgaard, med til at sætte fornyet liv i den gamle planteskole og Turisterne myldrer ind. Skælskør er efterhånden kendt vidt og bredt, som et sted med masser oplevelser og gang i den!

Der er udviklingsprojekter på Møllebakken, på Stigsnæs og på det gamle Rådhus. Rådhuset hvortil der er afsat 5 Mio kr. til istandsættelse. Havneområdet skal forskønnes og er i proces og nye butikker er kommet til, hvor andre har lukket. Det var den korte version.'

Lød det da Pia Kimer Jacobsen begyndte sin beretning.

Fokus på detailhandlens udfordringer

Det var dog ikke kun de positive ting formanden valgte at medtage i sin gennemgang af året, men hun adresserede samtidig forskellige forslag til løsninger på de udfordringer Skælskørs erhvervsliv oplever:

' Der er naturligvis også masser af udfordringer og den største af dem, set med vores øjne, har vi nu kastet os over i et unikt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, Korsør Erhvervsforening og Business Slagelse. Vores detailhandel skal i hele kommunen understøttes og have langt større fokus, end tidligere set. Detailhandlen er et kæmpe erhverv med mange arbejdspladser, og en væsentlig vækstdriver i kommunen. Den nyligt udarbejdede analyse, der er lavet for detailhandlen, er lavet med afsæt i de enkelte byers potentiale og aktuelle status, og med anbefalinger og konklusioner, der for Skælskørs vedkommende er forankret i 6 konkrete projekter, som der nu skal arbejdes videre med i indeværende år. Vi synes, det skal være slut med sorte huller i Algade, Skælskør skal finde den rigtige model for E-handel, vores stærke netværk skal udvikles til at dække hele vores opland, vi skal arbejde for fælles minimums åbningstider, vi skal have turisterne til at blive lidt længere ved at vurdere og evt. optimere vores overnatningsmuligheder og endelig skal vi have en klar fælles vision for udvikling af bymidten. Det kræver benhårdt arbejde og det glædelige er, at Slagelse Kommune bakker 100% op omkring hele processen, idet vi også kan forvente, at få den nødvendige opbakning til arbejdet.'

Henriette og Kurt fra Fiskehuset fik et skulderklap

Pia Kimer Jacobsen gav også et særligt skulderklap til Henriette og Kurt Hansen fra Skælskør Fiskehus, der den seneste tid har levet i uvished om, hvorvidt de kunne drive deres forretning videre på grund af en juridisk strid om forpagtningen af de lokaler der brændte for snart et år siden. Sagen er for ganske nyligt sluttet med et forlig, der betyder, at Fiskehuset genopbygges og ægteparret kan fortsætte driften og udviklingen af Skælskør Fiskehus.

Samarbejde og tak

Også samarbejdet med Korsør Erhvervsforening og Business Slagelse samt Slagelse Erhvervscenter blev fremhævet:

'Vi er meget tilfredse med at samarbejdet mellem de tre erhvervsforeninger og Slagelse Erhvervscenter i 2018 har udviklet sig særdeles positivt, hvilket borger godt for fremtiden. '

Afslutningsvis takkede Pia Kimer Jacobsen Slagelse Kommune og lokalpolitikerne for støtten og opbakningen, pressen fik tak for godt samarbejde og for at gribe alle de gode historier, og Visit Vestsjælland for opbakning og interesse. Og så var der naturligvis en særlig tak til de næsten 200 medlemmer af foreningen.

Enkelte udskiftninger i bestyrelsen

Der var også enkelte udskiftninger i bestyrelsen, hvor medlem Nelly Gaskin trådte ud, og blev afløst af Janne Borre, der tidligere har været suppleant. Hendes suppleantpost gik til Sandie Borg. Suppleant Adalbert Oschining takkede også af for denne gang, og overlod suppleantposten til Rasmus Rasmussen.