Klik og se annoncen

Tekst og foto af Steen An- dresen

Bygning: Vi har søgt Lokale- og Anlægsfonden om penge til ombygning af mellembygningen, som p.t. kun anvendes til opbevaring, og vi har fået 180.000 kr. Det er herligt for os, for det er et rum, der faktisk aldrig er blevet gjort helt færdigt siden opførelsen i år 2000, hvor det primært drejede sig om en mellemgang fra SBC til Skælskørhallen og de tilstødende lokaler i stueplan, fortæller Skælskørhallens bestyrelsesformand Inge Find.

De 180.000 kr. rækker ikke, og i bevillingen af pengene er der en klausul om egen arbejdsindsats for omkring100.000 kr., og så har bestyrelsen selv et beløb, der kan skydes ind i ombygningen.

Byggetilladelserne er i orden, og nu skal vi bare i gang med arbejdet, fortæller både Inge Find og Lars Friis fra halbestyrelsen samt halinspektør Knud Thrane.

Vi foretager en ombygning af mellembygningens store rum først og fremmest til glæde for Skælskør Badmintoncenter, men også for brugere af Skælskørhallen, som gerne vil udøve deres aktiviteter i et mindre og mere intimt rum. Folke- og Seniordans, Yoga og Zumba, for eksempel.

Scene og SBC-adgang

Der vil, når vi er færdige med ombygningen være plads til omkring 150 mennesker i rummet, og derudover vil der være et ophøjet plateau, der kunne bruges til scene. Et fantastisk rum, som vi vil få meget glæde af fremover, bedyrer halbestyrelsesformanden.

Mellembygningen er ejet af Skælskørhallen, men der er nu lavet en adgang fra SBC ind i det nye multirum, fortæller Lars Friis, der også er aktiv i badmintonklubben. Godt nok med en pæn niveauforskel, men vi arbejder på at gøre denne adgang så hensigtsmæssig som muligt, idet vi har meget brug for lokaludvidelse, specielt i forbindelse med VIP-arrangementer omkring ligakampene, hvor der ofte kommer over 100 gæster.

Samarbejdet med Badmintonklubben er for os guld værd, fortsætter Inge Find, også fordi vi ad denne vej får en økonomisk nem og hensigtsmæssig flugtvej fra multirummet, som myndighederne kræver det.

Arbejdskraft søges

Men vi har hårdt brug for frivillig arbejdskraft omkring istandsættelsen af det nye multirum, siger halbestyrer Knud Thrane. Pensionerede tømrere og andre håndværkere, eller bare folk, der gerne vil deltage omkring mange forskellige arbejdsopgaver og gerne folk med flere kompetencer.

Man kan trygt henvende sig til et af medlemmerne af arbejdsudvalget og få nærmere information.

Og vi ville så gerne kunne indvi det nye multirum omkring november 2017, samstemmer hele udvalget.