Klik og se annoncen

Tekst og foto Steen Andresen

Skælskør: Forhandlinger om køb af den gamle højskolegrund er gået i stå grundet usikkerhed om graden af forurening af de gamle bygninger.

Slagelse Byråd vedtog på sit ordinære martsmøde den fremlagte lokalplan 1162, der omhandler boligbyggeri på 'mørbraden'.

Status vedr. højskoleprojektet

Initiativtagerne bag økosamfund og den blå-grønne højskole har ønsket at give en status på situationen omkring højskoleplanerne på Møllebakken.

Vi har, som en del af Skælskørs beboere er klare over, arbejdet hårdt på at kunne præsentere en betinget købekontrakt på både den gamle højskole og 'mørbraden' i Skælskør for byrådet inden deres afgørelse omkring lokalplan 1162, fortæller de to initiativtagere Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost.

Vores advokat har udarbejdet et udkast til betinget købskontrakt, mens vi afventede en foreløbig miljørapport med de indledende undersøgelser angående forureningsgraden af den gamle højskole. Rapporten fremkom mandag d. 18. marts 2019. Den afslørede flere forureningstilstande af sundhedsskadelig karakter og med så væsentlige omkostninger til følge, at vi er usikre på om nedrivning af eksisterende byggeri er den bedste løsning.

Pris contra oprensning

At forstå de fulde økonomiske konsekvenser af forureningen vil kræve en detaljeret redegørelse for omkostningerne forbundet med oprydning, herunder bortskaffelse af farligt affald. Før den endelige grad af forurening er klarlagt og en redegørelse for de økonomiske konsekvenser heraf foreligger, kan vi ikke indgå i realitetsforhandlinger om prisen af den gamle højskole.

Forhandlingerne med ejeren ophørte i onsdags, idet ejerens ønske om at vi skal være med til at betale for de undersøgelser, der skal til, for at vi kan få et bud på sanering og nedrivning, har fjernet ethvert håb om, at vi kan nå frem til en realistisk pris på ejendommen.

Tak for støtten

Vi er dybt taknemmelige over al den støtte, vi har modtaget fra befolkningen i Skælskør. Specielt har vores interessegruppe været et uvurderligt rygstød i processen. Hertil kommer, at flere af de politikere, som stemte for lokalplan 1162, har udtrykt velvilje over for vores projekt.

Vi føler, at der er skabt stærke bånd mellem os og Skælskørs indbyggere, og vi vil arbejde videre på, at Skælskør igen kan blive en højskoleby.

Vi inviterer hermed til fortsat dialog med Skælskørs borgere og Slagelse Kommune om vores projekt, slutter Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost statusberetningen af.