Klik og se annoncen

Nytårskur: Selve audiensen fandt i år sted i Tao Centerets hyggelige lokaler på Orebyvej hvorfra Birthe Nielsen og Per Nygård til daglig blandt andet driver Ninja Land og kursusvirksomhed.

Efter at formand for landsbyrådet, Steen Olsen havde budt velkommen, lavede han på bestyrelsens vegne en kort opsamling på året 2019 og de mange aktiviteter. Her var det navnlig den forsatte store opbakning til sankthansfest med båltaler og fællespisning i Præsteskoven samt årets sommerfest på sportspladsen med ridning, lege og ølsmagning der får hele byen samlet. Men også de to årlige 'Stå Sammen lørdag formiddag' giver stor værdi og er medvirkende til at Eggeslevmagle er et pænt og godt sted at leve.

Ros til senioraktiviteter

Særskilt blev kommunens tilskud til forebyggelse af ensomhed for ældre omtalt. Seniorudvalget i landsbyrådet fik meget ros for årets arrangementer og ture. Både besøget på Panzer Museum, foredrag i kirken om vikingeskibet Havhingsten og efterfølgende i samarbejdet med Skælskør museumsforening om Hvideslægten. Også besøget hos Ellegaards Minipigs havde været en oplevelse. Seneste aktivitet den 19. december hvor 27 med veteranbus havde besøgt Næstved museum med efterfølgende julefrokost og bustur blev rost. De 18.000 kr. Seniorudvalget modtager, giver rigtig meget værdi for fællesskabet blandt de ældre i landsbyen og sognet.

LUP og solceller

Omkring det kommende år 2020 slog formanden til lyd for fællesskabet og fælles indsats for at få udarbejdet den Lokale Udviklingsplan LUP, hvor guleroden fra Slagelse Kommune er 50.000 kr. til at understøtte lokale tiltag. Men også hele spørgsmålet om de store reservationer til solceller i lokalområdet der er i offentlig høring fik ord med på vejen.

'Jeg håber og forventer, sagde Steen Olsen at landsbyrådet, vandværket og de lokale landmænd kan finde hinanden i nogle væsentlig mindre arealudlæg der samtidig sikrer de store udfordringer vi har med pesticider i grundvandet. Vi vil snarest lægge op til et informationsmøde sammen med alle parter,' fortalte formanden.

Fortælling om Kystbatteriet

Herefter var det tid til det kulturelle indslag som tidligere har omfattet portvinsfortællinger og smagsprøver samt humor og et positivt livssyn. Men i 2020 udgaven var det journalist og ildsjæl Henrik Falch der iført uniform fra Englandskrigen tog udgangspunkt i de historiske beretninger som læserne også kan læse meget mere om på www.kystbatteriet.dk. For de deltagende i kuren blev det en meget livlig og engageret fortælling om Stigsnæs Kystbatteri tilblivelse som konsekvens af, at franske Napoleon omkring 1800 var ude på at blive verdenshersker. Men det ville englænderne som bekendt ikke være med til. På den måde blev også Stigsnæs en del af storpolitik i verdensklasse. Men det blev også til en fortællingen om mange andre af de specielle forhold, der var på egnen under Englandskrigen.

På den måde og efter de seneste års renovering har Skælskørborgere og turister fra det ganske land fået et nyt udflugtsmål ud til kanonerne på Stigsnæs. Henrik Falch kunne oplyse at der i 2020 forventes at finde tre affyringer og events sted. Således arbejdes der på, at dette vil finde sted ved årets laugstyrelsesmøde søndag den 22. marts, Grundlovsdag 5. juni samt lørdag den 5. september i forbindelse med mærkedagen for de udsendte i Danmark.

Bestyrelsen for Eggeslevmagle Landsbyråd sluttede nytårskuren af med at ønske alt det bedste for Eggeslevmagle og landsbyens beboere i det nye år og lagde ikke skjul på at et besøg på kystbatteriet kunne blive en del af årets fælles aktiviteter og besøg, hvor også man kan nyde den dejlige gåtur ude i naturen ved Agersø Sund og i Ørnehoved Skov.