Klik og se annoncen

Kystsikring: Tidligere hørte de danske kyster under Kystdirektoratet, men i 2018 flyttede myndighedsopgaven over i kommunalt regi. Det var derfor både relevant og interessant at lytte til fagfolk fra Slagelse Kommunes forvaltning, da de d. 3. oktober indledte den foredragsrække om kystsikring, som Skælskør Bevaringsforening har arrangeret på Skælskør Bibliotek. På skift kommenterede Karen Vestergaard og Kristina Bjerre den lange række af problemer, paragraffer og papirer, der ledsager hver eneste beslutning vedrørende den 180 km. lange kyststrækning i kommunen. Med billedmateriale, film og statistikker dokumenterede de, at havvandet stiger! Og at en omfattende erosion allerede finder sted. Efter stormfloden i 2006 udarbejdede kommunen en 'Kystplan 2009', der har været vejledende lige siden. Fokus har indtil videre været på Korsør, men vil også fremover vedrøre Skælskør, samtidig med at der arbejdes med løsningsmodeller for mange andre oversvømmelsestruede områder. Som eksempler på udfordringer og dilemmaer i forbindelse med kystsikring nævntes økonomien, placeringen, højden, funktionaliteten og tidsperspektivet. Efter gennemgangen af de mange forskellige kystsikringsteknikker konkluderede Karen Vestergaard tørt, at 'det bedste dige er en grøn pølse i landskabet'! Det er et dige, der både respekterer det omgivende landskab, giver plads til havet og fungerer teknisk på en økonomisk forsvarlig måde.

Det næste foredrag i rækken er torsdag d. 10. oktober kl. 14-16, hvor Troels Karlog vil fortælle om, hvordan man i Næstved Kommune søger at løse havstigningsproblemerne. Derefter kommer Jan Krause fra Kalundborg d. 24. oktober kl. 13-15, og endelig vil den nyuddannede arkitekt Felicia Laugesen fortælle om sit afgangsprojekt fra Arkitektskolen/KADK, der netop vedrører kystsikring. Det sker d. 31. oktober kl. 14-16.

D. 2. november kl. 14 åbner Skælskør Bevaringsforening en udstilling om kystsikring på det gamle rådhus, Gammeltorv. Udstillingen vil videre være åben den følgende uge, fra søndag d. 3. til søndag d. 10. november, kl. 12-15.