Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

For 177. gang kunne Skælskør Bestandige Borgerlige Fugleskydningsselskab drage ud på den årlige march gennem byen med Marinegarden i front.

Allerede kl. 07.00 førte sidste års bedste skytte Jacob Jensen fuglen frem på Nytorv, inden turen tog sin start med kurs mod afhentning af fanen. Vanen tro blev fanen afhentet hos John Veje, som også bød skydebrødrene på en lille morgenfrisker med ønsket om en god dag, inden fanen blev ført til fløjen.

Morgentraktement

På turen til den afgående konge Mogens Hansens morgentraktement, hilste de morgenfriske skydebrødre godmorgen til byens forbipasserende borgere i en bragende appel, så ingen var i tvivl, vel anført af kommandant Steen Meldgaard, beretter en af deltagerne, Heino Bagger Høgh.

Ved ankomst til kongen, som afholdt sin afsked i de hyggelige rammer i Det Røde Pakhus, blev alle 43 skydebrødre samt Marinegarden budt velkommen til et flot morgenbord, hvor der, traditionen tro blandt meget andet godt, kunne fortæres den berømte stærke ost...!

Herfra gik turen videre gennem byen for til sidst at ende på det gamle rådhus, hvor borgmester John Dyrby Paulsen tog imod, og gav de spændte skydebrødre et par ord med på vejen.

Lystskoven

Turens egentlige mål var skydeterrænet ved Skælskør Lystskov, hvor flaget kl. 11.30 blev hejst af Mogens Lund og Teddy Holm til flagsangen afsunget i kor og flot akkompagneret af Marinegarden.

Herefter startede skydningen til fuglen, kun afbrudt af en fantastisk dejlig frokost på Skælskør Lystskovs Vandrehjem, hvor et af vores gamle medlemmer Benny Holm deltog efter mange års fravær grundet sygdom.

Da brystpladen faldt kl. 16.45, efter 220 skud, kunne der udnævnes en ny konge og bedste skytte.

Bedste skytte blev i år Jacob Madum-Kyhl.

Og Skælskør Bestandige Borgerlige Fugleskydningsselskabs nye konge, som var sidste års bedste skytte, blev Jacob Jensen.