Klik og se annoncen

Af Solveig Hansen

Landbrug: Ingen har vel et mere alsidigt job end en borgmester, og alle steder skal han eller hun kunne begå sig hjemmevant - også i en kostald!

Det voldte nu heller ikke borgmester John Dyrby Paulsen noget besvær, da han i selskab med erhvervschef Per Birkegaard Madsen torsdag den 22. marts var kørt til Glænø for at besøge den økologiske kvægbonde Henrik Terkelsen, hvis bedrifter udi økologisk landbrug, der bliver lagt mærke til viden om.

Senest i forbindelse med, at han på Økologisk Landsforenings generalforsamling for nylig blev valgt til årets økologiske håndværker indenfor kategorien: Klimatiltag der dur.

Alle de gode historier om bæredygtig økologisk opfedning af jersey-tyrekalve, den selvbyggede bæredygtige stald, og kvægets indsats som bæredygtige naturplejere helt ned til sikring af levebetingelserne for de små truede klokkefrø, er da også kommet John Dyrby Paulsen for øre.

De to besøgende havde selv anmodet om et besøg på Toftegaard, og Henrik Terkelsen, der efterhånden har haft utallige politikere på besøg på gården, bød dem velkomne sammen med sin nabo og samarbejdspartner Carsten Søgaard.

Borgmesteren og Erhvervschefen spurgte ved besøget interesseret ind til Glænø kalv & ko som virksomhed, og om hvordan hele salgs- og leveringssiden bliver klaret, og Henrik Terkelsen og Carsten Søgaard fortalte, at de selv står for alt udover slagtning og partering.

De varetager selv al markedsføring og salg med direkte kontakt til alle kunderne, som både er lokale private, private i København samt økologiske restauranter i København. Selv transporten i kølebil til København står Henrik Terkelsen for.

En rigtig god historie

'vi arbejder målrettet ud fra, at vi har udviklet et niche fødevareprodukt af meget høj kvalitet, som også rummer en rigtig god historie, og derfor er den direkte kontakt med alle vores kunder meget væsentlig.

Vi afholder derfor flere åbne arrangementer på Toftegaard, så folk kan komme herud og se det dejlige kvæg på Glænøs smukke enge, hvor de medvirker til pasning af naturen og sikring af biodiversiteten', forklarede Henrik Terkelsen blandt andet, ligesom han fortalte om byggeriet af den nye bæredygtige stald, hvor alt tømmeret er fældet på Glænø for at minimere co2 udledning ved transporten, og derefter opskåret af ham selv og tre elever fra Skovskolen her på gården.

Han fortalte også udviklingen af en minimalkonstruktion for at spare materialer, og om de 600 meter varmeslanger der er nedstøbt i betonen for at kunne trække varme ud at dybstrøelsen til den fremtidige opvarmning af stuehuset.

I den sammenhæng var det ikke uden stolthed, at Henrik Terkelsen kunne vise den messingplade, der er placeret på staldens gavl, som bevis på at stalden har modtaget Slagelse Kommunes Bygningspris 2017.

En snak om lidt af hvert

Ved den efterfølgende kaffe forsatte snakken livligt om dyrevelfærd, klimatiltag, økologisk fødevareproduktion, afsætningsmuligheder og erhvervsudvikling i landdistrikterne.

Og så kom Foreningen Fødevarer Lokalt, som Henrik Terkelsen er formand for, også ind i snakken i sammenhæng med Slagelse Kommunes ønske om større anvendelse af sunde lokale fødevarer i kommunen, og besøget sluttede med en aftale om, at begge parter er motiveret for et fremtidigt samarbejde.

Borgmester John Dyrby Paulsen har efter besøget vendt tilbage til Henrik Terkelsen, hvor han har givet udtryk for stor begejstring over både Henrik Terkelsens engagement og evne til at se muligheder - også for et samarbejde med Slagelse Kommune.