Klik og se annoncen

Fritid: En aktiv fritid er en vigtig del af trivslen for alle børn. Men i nogle familier er økonomien så stram, at det er nødvendigt at skære ned på børnenes fritidsaktiviteter eller at prioritere dem helt væk. Det går hårdt ud over børnenes trivsel og sundhed og deres mulighed for at være en del af et positivt fællesskab med f.eks. sport, spejder, musik eller teater som omdrejningspunkt.

Nu vil en ny forening BROEN Slagelse være med til at bygge bro til et aktivt fritidsliv for udsatte børn og unge i hele kommunen. Bag foreningen står en gruppe engagerede personer fra lokalområdet.

Formand Anja Nielsen fortæller om formålet med BROEN: 'Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Og her har vores idræts- og fritidsforeninger et fantastisk tilbud om gode fællesskaber for både børn og voksne. BROEN er en frivillig forening, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Støtten går til kontingent og udstyr, og den har stor betydning for børnene, fordi den giver dem mulighed for at være en del af fællesskabet på lige fod med andre børn og voksne rollemodeller - også efter skoletid.'

I bestyrelsen for BROEN Slagelse er følgende: Anja Nielsen (formand), Anni Vilsgaard (næstformand), Helle Guillaume Jensen (kasserer), Steen Egedal Nielsen, Karen Louise Dalby Sieling, Gitte Gamborg Kristiansen og Rene Gundsø.

Samarbejde med kommune og foreningsliv

BROEN Slagelse blev stiftet i september 2017 i samarbejde med HEL Fritid, der er Slagelse Kommunes indsats for at give børn mulighed for et aktivt fritidsliv.

BROEN Slagelse arbejder tæt sammen med fagpersoner i Slagelse Kommune såsom lærere, pædagoger, sagsbehandlere, familierådgivere og andre med et godt kendskab til børn i udsatte familier.

Desuden samarbejder BROEN Slagelse med de eksisterende lokale foreninger og klubber inden for idræts- og fritidsområdet.

BROEN Slagelse er en del af BROEN Danmark. Der findes i alt 26 lokalforeninger af BROEN rundt i landet, som alle er organiseret som en del af BROEN Danmark. I 2016 hjalp BROENs lokalforeninger i alt mere end 3.900 udsatte børn og unge til en aktiv fritid.

BROEN er afhængig af både private og offentlige bidrag for at kunne hjælpe udsatte børn til en aktiv fritid.