Klik og se annoncen

Af Solveig Hansen

Borgerne bestemmer: Det lokale engagement fejler tilsyneladende ingenting i de tre lokalområder Venslev, Rude og Bisserup. I hvert fald var Bisserup Forsamlingshus fyldt til sidste plads og mere til, da der tirsdag den 26. maj var indkaldt til borgermøde nummer to i rækken i forhold til at fordele 100.000 kroner mellem fem kreative og lokalt forankrede idéer.

Pengene er venligst øremærket til det tre-i-én store lokalområde af Slagelse Kommune, der med pengene og projektet "Borgerne bestemmer" gerne vil signalere, at folket ved bedst, hvad der er til gavn og glæde for dem selv.

Først til stemmeurnerne

To andre lokalområder: Hejninge, Stillinge og Havrebjerg samt Hashøj NV har fået en tilsvarende pose penge at gøre godt med, men kun Rude, Venslev og Bisserup er nået frem til selve fordelingen og dermed den afgørende afstemning mellem de i forvejen fremlagte idéer.

Idéer der alle har udspring i lokale aktørers engagement og kreativitet.

De fem idéer, der tirsdag var til afstemning blandt de fremmødte, vekslede mellem to sheltere med bålsted og sansegynge, en årlig anerkendelse af lokale ildsjæles indsats, et lokalt by-kontor (BIS´koppen), færdiggørelse af multibane plus ny tennisbane og midler til at markedsføre en event-weekend med det overordnede tema: Tør du bo på landet?

Tre stemmer - fem idéer

Efter en kort gennemgang af valggrundlag, afstemningsprocedure, regler om stemmeberettigelse og lignende, fik hver person eller gruppe bag den enkelte idé lov at argumentere for sin sag, hvorefter hver enkelt fik tre bolde i hånden, som de frit kunne fordele mellem de fem opstillede kurve repræsenterende hver deres projekt.

Inden det kom til en afgørelse var der dog på borgermødet en del debat om fordelingen af de resterende penge, i fald de 100.000 kroner ikke gik op med de ansøgte midler, ikke slog til eller lignende scenarier. Samtidig var der under overfladen lidt røre, vedrørende hvilke af de tre enkelte lokalområder, der vil få mest gavn og/eller har ret til pengene.

Dog ikke mere, end at mødet i sin helhed var konstruktivt og opløftende på demokratiets vegne.

En klar vinder

Hurtigt tegnede der sig i de fem opstillede kurve et billede af favoritterne, da de pastelfarvede plastikbolde én efter én blev kastet i som afgørende "stemmesedler".

Og vinderen blev med 122 bolde "Tør du bo på landet", der med 35.000 kroner nu skal i gang med at markedsføre Venslev, Rude og Bisserup som et attraktivt sted at bosætte sig i forhold til både natur, aktiviteter, fødevarer, institutioner og meget mere.

En indsats, der lokalt skal munde ud i en event-weekend den 15. og 16. august, der skal sælge varen bedst muligt.

Afgørende forhandling

To idéer fik begge 85 bolde i kurven, og i stedet for et omvalg, stak de relevante aktører for de to projekter hovederne sammen og blev enige om et kompromis.

Bisserup og omegn kan derfor med 40.000 kroner på lommen se frem til en færdiggørelse af byens multibane, ligesom en tennisbane snart er på vej. De resterende 25.000 kroner skal veksles om til en lokalt bykontor med navnet BIS´koppen, der får til huse i Missionshuset ved den lokale brugs.

En økonomisk anerkendelse af de lokale ildsjæle og en overnatning eller to i shelter i bålets skær må borgerne i de tre lokalområder derimod have til gode.

Næste område, som skal stemme om 100.000 korner er Hejninge, Stillinge og Havrebjerg. Det foregår den 11. juni i Huset i Kirke Stillinge.