Klik og se annoncen

veteraner: VeteranHaven skal fremover deltage i at løse vedligeholdsopgaver på Sprogø ud fra et tilrettelagt årshjul. De skal bl.a. vedligeholde grønne områder, udføre ejendomsservice og rengøre husene på Sprogø.

Opgaverne kan løses fleksibelt inden for de opstillede rammer, og det giver mulighed for, at veteranerne kan udføre opgaverne ud fra individuel jobevne i fx deltidsjob eller fleksjob. Samtidig får de mulighed for at genetablere tilknytning til arbejdsmarkedet.

For Sund & Bælt er samarbejdet en god anledning til at være en proaktiv samarbejdspartner i det lokalsamfund, hvor selskabet har aktiviteter.

'For os er aftalen med VeteranHaven en mulighed for at tilbyde flere veteraner beskæftigelse i kraft af opgaverne på vores anlæg. Vi får løst en række opgaver og kan samtidig bidrage til at give mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en chance for at få et ordinært job inden for de rammer, den enkelte veteran kan håndtere. Gennem samarbejdet med VeteranHaven og Slagelse Kommune kan det ske på ordentlige vilkår og gennemføres af mennesker, som har specialiseret sig i at hjælpe særlige målgrupper til at få en bedre livskvalitet,' siger adm. direktør i Sund & Bælt Mikkel Hemmingsen.

Projektet starter op med ca. 30 timer om ugen i foråret 2018, men Sund & Bælt vil udbygge samarbejdet over tid. Målet er at bistå med, eller selv fastansætte, en til to veteraner om året i ordinære jobs, og på sigt, at projektet kan bruges som afsæt til en bred rekruttering til de mange arbejdsopgaver, der er tilknyttet Storebæltsbroen.