Klik og se annoncen

Vemmelev: Ved det ordinære årsmøde i Lokalrådet for Vemmelev og Omegn medio marts måned 2019 lykkedes det ikke at få valgt en beslutningsdygtig bestyrelse til at videreføre arbejdet.

Blot to af de fremmødte var villige til at lade sig vælge til den kommende periode. Derfor måtte dirigenten, Erik Laugesen, afslutte mødet med pålæg til den siddende bestyrelse om at indkalde til nyt møde med formål at få suppleret op til en arbejdsdygtig bestyrelse eller søge rådet afviklet.

- Vemmelev er Slagelse Kommunes 4. største by og har i høj grad behov for at have et talerør ud af til og ikke mindst en god kommunikation med kommunen, og her tænkes både sammen med administrationen/medarb. og de valgte politikere. Tilsvarende skal kommunikationen den modsatte vej også være i top. Derfor må det være muligt at tiltrække nye ansigter til Lokalrådets bestyrelse, lyder det fra Poul B. Thomsen, som gerne tager en periode mere, og efterlyser friske m/k'er til dette arbejde.

- Ingen skal være i tvivl om at dette 'lobbyarbejde' har stor bevågenhed af kommunens ansatte samt ikke mindst de valgte politikere og på denne måde styrker sammenholdet i nærområderne. Et lokalområde består af bosætning, veje, erhverv, skoler, institutioner, idræt, trafik og meget mere, siger han.

Derfor lyder opfordring fra Poul B. Thomsen: mød op og giv din holdning til kende.

Mødet afholdes tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 i Vemmelev Hallens Cafeteria.

Her holdes ekstraordinært årsmøde med formål at danne en beslutningsdygtig bestyrelse til varetagelse af Vemmelev og Omegns interesser for alle borgere og i forhold til Slagelse Kommune.

Vedtægterne giver plads til 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Se referat fra årsmødet den 19. marts på www.vemmelev.nu - Spørgsmål kan rettes til Poul tlf. 40378020 - poulth@vemmelev.net