Klik og se annoncen

Korsør: Når Lægernes Hus på Norvangen den 1. januar 2020 flytter ind i et nyt 660 m2 stort lægecenter tager Sundhedscentret på Glasværket for alvor form.

Med det nye og meget moderne lægehus er der lagt endnu en vigtig byggeklods i etableringen af et attraktivt Sundhedscenter i Korsør. Det nye lægehus, og de allerede etablerede sundhedsudbydere betyder stor mangfoldighed, idet i alt 3.500 m2 er udlejet til udbydere inden for sundhed, velfærd og velvære.

Dermed er vi meget tættere på målet om 'én indgang' til sundhed og velvære, og til at skabe et stærkt fagligt sundhedsfællesskab til gavn for patienter og brugere. Vi er samtidig glade for, at vi med denne udvikling er med til at stimulere det politiske ønske om etablering af sundhedshus i Korsør, udtaler direktør på Glasværket Poul Møller.

Der er både fra politikkernes og fra sundhedsaktørernes side enighed om, at kompetencefællesskaber, attraktive sparrings- og uddannelsesmiljøer og et generelt større samarbejde mellem de forskellige grene af sundhedssektoren er et must, hvis yderområderne, herunder Korsør, fremadrettet skal kunne tiltrække og fastholde de rette kompetencer, og dermed tilbyde den mangfoldighed og kvalitet, der matcher borgernes præferencer.

Ovennævnte er netop aktualiseret via problematikken omkring lægemanglen i vores region, hvilket har betydet at Region Sjælland har fået dispensation fra Sundhedsloven til oprettelse af regionsklinikker i de områder, hvor lægemanglen er størst.

Som nævnt er 3.500 m2 udlejet til aktører inden for sundheds- og velfærdssektoren samt til leverandører til nævnte sektorer. Den store diversitet i udbuddet af sundhedsydelser, der allerede nu er på Glasværket, giver lige netop patienter og brugere den fleksibilitet, der efterspørges mere og mere.

Set fra Korsørs synspunkt handler det om meget mere end lægemangel og mangel på de nødvendige og rette kompetencer inden for sundhedssektoren generelt. Det handler også om, at udbuddet har en kvalitet, der fremadrettet gør det attraktivt at bo og bosætte sig i byen. Derfor er det vigtigt, at der er fuldt fokus på at sikre, at byen har et attraktivt center for sundhed og velvære, påpeger Poul Møller.