Klik og se annoncen

Af Lene H. Augustsen

Hospice: Alle var inviteret, da der skulle afholdes stiftende generalforsamling for Korsør Hospice. Det tilbud var der rigtig mange der havde benyttet sig af, så der måtte findes ekstra stole frem.

Der var flere flotte taler og indlæg på dagsordenen, og blandt andre Brigitte Klintskov Jerkel, MF-ordfører for forebyggelse af sundhed, psykiatri og ældre, for Det Konservative Folkeparti, fortalte om arbejdet med at få et hospice på finansloven.

Hun sagde blandt andet:

'Pleje og omsorg er et vigtigt politisk område for mig. Derfor var en af mine topprioriteter ved de seneste finanslovsforhandlinger, også at få afsat midler til at opføre Korsør Hospice - i de gamle Korsør Hospitals bygninger. Vi har i forvejen flere hospicer i Region Sjælland. Der er Svanevig i Bandholm - Hospice Sjælland i Roskilde - og Filadelfia i Dianalund. Men vi får brug for flere hospicepladser i fremtiden.

Derfor var det også en kæmpe glæde i efteråret at fortælle - at der over de næste fire år er afsat midler til opstart af Korsør Hospice. Nu ligger der et stort arbejde i at få Korsør Hospice op at stå - at sikre driftsoverenskomst med regionen - og at skaffe midler til projektet fra en række fonde.'

Selve generalforsamlingen forløb planmæssigt og til bestyrelsen blev følgende valgt ind:

Niels Bo Jørgensen, Initiativtager til Korsør Hospice og kommunalpolitiker.

Jane Kjølbye, Projektleder, cand.mag. og forfatter.

Jim Stjerne Hansen, Selvstændig erhvervsdrivende med rådgivning og service for byggebranchen.

Markvard Hovmøller, Pens. Skoleinspektør, tidl. mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem i Vojens/Haderslev.

Bent Enig, Pensioneret speciallæge.

Jens Chr. Mikkelsen, Revisor og partner i Dansk Revision i Slagelse.

Peder Harboe, Apoteker, Korsør Apotek.

- Det var en rigtig dejlig aften, og det var fantastisk at mærke opbakningen fra byen. Der blev stillet gode spørgsmål og mange viste interesse for projektet. Flere gav også udtryk for, at Korsør har brug for et hospice. Der kom også mange nye medlemmer til støtteforeningen, og det er vigtigt med et stærkt bagland i det kommende arbejde, hvor første skridt bliver at få sikret en driftsoverenskomst med Regionen, siger Brigitte Klintskov Jerkel.