Klik og se annoncen

Af Mette Juhl

Havn: 'Det er ikke en option, det skal laves. Det er dyrt, men det er dyrere at lade være.'

Sådan lød nogle af mange ord fra borgmester John Dyrby Paulsen, da han onsdag aften foran godt 100 borgere og en del byrådskollegaer redegjorde for situationen på Halsskov havn.

Bl.a. et jordfaldshul har medført en større undersøgelse af området, hvor dykkere er gået grundigt til værks. Og resultatet er nedslående. Spunsvæggene i kajanlægget er i så dårlig forfatning, at hvis der ikke handles snarest, vil området ikke var forsvarligt at færdes i.

LÆS OGSÅ: Sommeraktiviteter på Fæstningen

Der tales således på nuværende tidspunkt ikke om at bygge udspringstårnet højere, etablere et havnebad eller bygge klubhus, som et ønske fra salen lød. 'Sikkerhed må jo komme i første række.'

Havn er ikke ved at lukke

'Halsskov havn er ikke ved at lukke,' understreger John Dyrby Paulsen dog på det kraftigste. Han oplyser, at man sagtens kan færdes her hen over sommeren. 'Men vi ved ikke, hvad der sker til vinter.' Derfor er en beslutning om fremtiden presserende.

Slagelse Kommune har i samarbejde med konsulenter udefra udarbejdet en række scenarier af mulige løsninger. Den dyre løsning, hvor man renoverer de nuværende spunsvægge, vil løbe op i ca. 18,2 millioner kr. Lidt billiger - dog i småtingsafdelingen - bliver det, hvis man arbejder ud fra at etablere nogle 'solpladser' og endelig bliver det billigere endnu, hvis man reducerer kajanlægget, hvilket borgmesteren umiddelbart ikke er tilgænger af.

Alt i alt kan Slagelse Kommunes borgere se frem til en investering i omegnen af 35 millioner kr., hvis man tager en omdiskuteret bølgebryder med.

Og da Vandsportscentret allerede har kostet godt 14 millioner kr. ud af de afsatte 30 millioner kr. til fornyelse af Korsør, er der på forhånd minus i regnskabet.

Når havnen ikke blevet vedligeholdt i årevis, har det ifølge kommunen flere forklaringer. Dels har DSB i de sidste år de anvendte området ikke haft interesse i at vedligeholde det, da de vidste broen kom, og efterfølgende har det hele ligget hen som et skændsel i den periode Lund-gruppen ejede det fra 2006-2015.

Nyt paragraf 17 stk 4 udvalg ?

Hele idéen om Vandsportscentret er udarbejdet i det nu nedlagte paragraf 17, stk. 4 udvalg - Korsør, byen møder vandet. Her var der flere projekter for Korsør på tegnebrættet, men dem må man nok kigge langt efter.

Om udvalget genopstår vil borgmesteren ikke give et entydigt svar på. Der var en del argumenter for og imod i salen.

John Dyrby Paulsen understreger, at aktiviteter i området skal nok komme, dem skal kommunen ikke blande sig i. 'Vi skal sørge for det over og under vandet er i orden, men ikke nødvendigvis pænt og poleret.'

Forsikringssager trækker ud

I den forbindelse blev udspringstårnet også vendt på borgermødet. Tårnet er stadig lukket efter en engangsgrill antændte en brand her i det tidlige forår. Her venter man på en afgørelse i forsikringssagen, hvor det bl.a. skal vurderes om de bærende konstruktioner i tårnet har taget skade.

'Jeg synes det er forfærdeligt, hvis det ikke kommer i brug hele sommeren,' lød det fra en borger, der undrer sig såre over, at det tager så lang tid at få sat skub i tingene.

Borgmesteren lovede at skubbe på, alt hvad han kan, men stiller ingen garantier for, hvornår sagen kan afgøres og en klargøring af tårnet påbegyndes.

Og for at føje spot til skade ser det nu også ud til at endnu en forsikringssag venter omkring flydeponton, der har revet sig løs.

'Vi har travlt'

Og hvad sker der så ske i sagen om kajanlægget nu?

Yderligere snakke om, hvad der er muligt i området og hvad det koster venter, før politikerne skal tage endelig beslutning om fremtiden for området.

'Der skal tages en beslutning meget hurtigt efter sommerferien,' slog John Dyrby Paulsen fast. 'Vi har travlt.'

Slagelse Kommune har dog allerede vedtaget en renovering af ydermolerne. Det projekt starter så småt nu og forventes afsluttet i foråret 2019. Pris ca. 4,2 millioner kr.