Klik og se annoncen

Af Vagn Ryager

Korsør: Lige ved indgangen til Birkemoseanlægget på Halsskov ligger en tidligere spejderhytte, der tidligere blev anvendt af De Danske Spejdere (DDS) 1. Korsør. Der er ikke længere brug for spejderhytten til de oprindelige formål, og derfor er hytten med tilhørende areal for ca. 3 år siden overtaget af Sct. Georgs Gildet i Korsør, som har anvendt de seneste år på en fuldstændig istandsættelse både indvendigt og udvendigt.

Huset vil nu og mange år frem blive benyttet til Gildets mange aktiviteter.

Det fortalte 'Gildekansler' Kurt Alex Thomsen, der også måtte erkende, at der efterhånden er lidt ældre og lettere handicappede medlemmer af Gildet.

Derfor var Sct. Georgs Gildet idemageren til et projekt gående ud på, at der skulle arbejdes på at få etableret en adgangsrampe, som både kunne anvendes af gangbesværede og brugere af kørestole.

Der blev derfor taget kontakt til Korsør Produktions Højskole (det nuværende FGU), og de var straks med på ideen og udfærdigede et egentligt projekt. Det varede lidt inden man kom i gang med arbejdet, hvilket bl.a. skyldtes, at arbejdet selvfølgelig skulle udføres i overensstemmelse med alle lovgivningens krav. Samtidig lagde Højskolen vægt på at købe råmaterialerne hjem i stedet for at købe præfabrikerede elementer hjem. Og det var en del af ideen, idet projektet på den måde fik en læringsmæssig effekt på de elever og lærlinge, der skulle udføre arbejdet.

Mens ideer og projekter jo er fine nok, skal der altså penge til at kunne realisere dem.

Donationen

Pengene kom til veje i skikkelse af Sydbanks filialchef Sune Kristensen, der ved denne lejlighed også repræsenterede Trelleborg Fonden, der donerede dette projekt med 24.900 kr.