Klik og se annoncen

Sundhedscenter: For et stykke tid siden meldte Glasværket i Korsør ud, at Lægernes Hus på Norvangen pr. 1. januar 2020 flytter ind i en 660 m² ny lægepraksis og at Glasværket fremadrettet ønsker at etablere et egentligt sundhedscenter i Korsør. Efterfølgende er der kommet en lang række positive reaktioner fra både borgere, sundhedsaktører og andre med interesse i at sikre, at Korsør får et attraktivt Sundhedscenter med én indgang til sundhed og velvære.

Der er enighed om, at kompetencefællesskaber, attraktive sparrings- og uddannelsesmiljøer og et generelt større samarbejde mellem de forskellige grene af sundhedssektoren er et must, hvis yderområderne, herunder Korsør, fremadrettet skal kunne tiltrække og fastholde de rette kompetencer og dermed tilbyde den mangfoldighed og kvalitet, der matcher borgernes præferencer.

Hos Lægernes Hus ser de frem til at tage de nye lokaler i brug, og blive en del af det kommende Sundhedscenter.

- Vi glæder sig til at flytte ind i de helt nyrenoverede og tidssvarende lokaler på Glasværket, og hvor vi håber, at andre sundhedsaktører vil etablere sig, så der kan komme et stærkt fagligt sundhedsfællesskab til gavn for patienter, brugere og sundhedsprofessionelle, siger lægerne Lene Stoltze og Michael Nørregaard fra Lægernes Hus.

Fordel for behandlere og klienter

Også Kasper Hejlesen fra FysHuset ønsker et stærkt og mangfoldigt sundhedscenter.

- Det er en stor fordel for alle behandlere og for vores klienter, at der er et stærkt sundhedscenter med 'Ã?n indgang' til flere behandlingsformer og træning.

FysHuset har været på Glasværket siden 2012, og beskæftiger 10 fysioterapeuter, en massør, en diætist, 2 sekretærer samt eksterne behandlere.

- I FysHuset glæder vi os til at styrke et allerede godt samarbejde, når 'Lægernes Hus' flytter ind. Vi har allerede et velfungerende fællesskab af forskellige behandlere, men har hele tiden haft et ønske om at også de praktiserende læger og speciallæger ville flytte ind på Glasværket. I en tid, hvor realiteterne er, at vi kommer til at mangle praktiserende læger lokalt, er det vigtigt, at vi styrker samarbejdet og hjælper hinanden. Vi tror, at et naboskab vil kunne komme borgerne til gavn både på kort og langt sigt.

Klinikmægler Ken Kürstein fra Dental Consult og Hvidekitler.dk er meget begejstret for og ser bestemt synergien i etableringen af sundhedshuset på Glasværket.

- Vi er en virksomhed, der er specialiseret inden for sundhedsområdet, (hvide kitler), så vi byder alle sundhedsvirksomheder meget velkomne på Glasværket/Sundhedsværket, og vil fortsætte med brobygningen og netværksdannelsen inden for den private sundhedssektor.

Sundhedscenter matcher kommunalt ønske

Sundhedscentret matcher i øvrigt Slagelse Kommunens ønske om, at der etableres såkaldte sundhedshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør, hvilket også fremgår af budgetteksten for 2019.

Formanden for Erhvervs- og Teknikudvalget Villum Christensen er enig i behovet for et Sundhedscenter i Korsør.

- Jeg ser samtidig Sundhedscentret som et aktiv i den videre udvikling i Korsør, både bosætnings- og erhvervsmæssigt. Jeg kan sagtens se Glasværket som en katalysator i den proces, de er jo allerede godt på vej, påpeger Villum Christensen.