Klik og se annoncen

Korsør: I Korsør drømmer lejerne hos BoligKorsør om Fibernet. Med stor opbakning fra bestyrelserne i afd. 7 (Fjordvænget - de gule blokke) og afd. 12 (Alléerne) i BoligKorsør, har et nedsat fibernet-udvalg stået i spidsen for at finde en leverandør af fremtidens internet, IP-telefoni og TV-forbindelser. Nemlig, fibernet!

Udvalget har afholdt møder med en række spændende leverandører af Fibernet. Et stort krav fra afdelingernes bestyrelser har været, at etableringen af en sådan moderne infrastruktur var udgiftsneutral. Alle leverandører har set positivt på dette ønske og har meldt ud, at boligselskab og lejere holdes helt fri fra alle udgifter. Det vil heller ikke være et krav, at man er tilsluttet et produkt. Det vil være frit for lejerne, om man ønsker at beholde sit nuværende produkt eller foretage en udskiftning. I afdelingerne ønsker man, at kunne tilbyde lejerne et fleksibelt og fremtidssikret produkt i boligerne.

Savner du kanal 4, 5 eller Discovery?

Flere beboere har udtrykt deres frustration over manglende kanaler - heriblandt Kanal 4, 5, 6 og Discovery. Disse kanaler mistede mange kunder i forbindelse med YouSee's nye kanaludbud. Dette har udvalget selvfølgelig taget med i overvejelserne af fremtidige leverandører. Alt afhængig af hvilken leverandør beboerne vælger, og om der stemmes ja, vil disse kanaler komme tilbage på TV-skærmene. Beboerne bestemmer!

Et samlet udvalg har gjort et flot forarbejde. Det er nu op til beboerne i begge afdelinger, om de ønsker et fremtidssikret internet, IP-telefoni og TV-produkt.

Beboerne inviteres derfor til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor man skal stemme om dette. Leverandørerne er også inviteret, således at beboerne orienteres grundigt omkring de forskellige produkter før afstemningen går i gang. Stemmes der ja til fibernet, er det op til beboerne at vælge en leverandør. Udvalget håber, at beboerne stemmer for etableringen. Fiber giver helt nye muligheder, i forhold til de nuværende muligheder.

Vil du have fibernet i Korsør?

Beboerne i Afd. 7 og 12 vil modtage en skriftelig indkaldelse i deres postkasse og holdes informeret via facebook.