Klik og se annoncen

Af Ole Lund Sørensen og Solveig Hansen

Byforskønnelse: I december blev det store byforskønnelsesprojekt i Korsør skudt i gang ved et arrangement i City-parkeringen. Nu er folkene bag projektet nået så langt, at skitseprojektet til en helt ny plads samme sted kan offentliggøres. Og lige som borgerne blev taget med på råd, da der i vinter var mulighed for at indsende idéer til det nye byrum, har borgerne nu mulighed for at kommentere på projektet.

- Det har været virkelig spændende at være med til at udvikle idéerne til den nye plads, siger Hans-Jørn Andersen, der er formand for den borgergruppe, der har bidraget til projektet.

- Da vi fik 195 idéer ind fra borgerne i løbet af idéfasen, fik vi i den grad noget at arbejde med. Vi har arbejdet hårdt på at få prioriteret ønskerne, og vi har været med til at transformere dem fra idéer til konkrete forslag. Jeg synes faktisk, at vi godt kan tillade os at sige, at borgerne selv har haft stor indflydelse på resultatet på det, der i sidste ende jo er borgernes plads, siger Hans-Jørn Andersen, der ud over at være formand for borgergruppen også er formand for Korsør Lokalråd.

Borgergruppen består af 8 borgerrepræsentanter fra de byens to lokalråd, erhvervslivet, ungerådet, handicaprådet og ældrerådet, turismelivet og bevaringsforeningen. Desuden har byrådet været repræsenteret ved Henrik Brodersen, der er formand for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og Jørn-Ole Didriksen, der er formand for Korsør Bymidtegruppe. Som en slags tvilling til borgergruppen har en teknikergruppe, der består af fagfolk fra bl.a. kommunens vejområde, entreprenørservice, miljøafdelingen og forsyningsselskabet, også bidraget til projektet, der ledes af Slagelse Kommunes Center for Vækst og Plan.

Ikke som de andre

Den plads, byen forhåbentlig kan indvie i 2017, bliver et spændende nyt tiltag for Korsør. Og i virkeligheden ikke bare for Korsør men for hele kommunen. Det har nemlig ligget i kortene, at det nye byrum ikke skal ligne noget, man kan opleve andre steder i kommunen.

- Vi har gjort os umage med at finde ind til, hvad lige netop Korsør har allermest brug for. Vi har lyttet til, hvad borgerne gerne vil, og vi har tænkt over, hvad der gør Korsør til noget særligt, fortæller Jørn-Ole Didriksen, der både er byrådsmedlem, formand for Korsør Bymidtegruppe og er involveret i de mange arrangementer, Korsør Cityforening står for.

- Derfor foreslår vi en plads, der binder den gamle bymidte, Algade og Torvet, bedre sammen med havnefronten, og vi gør det på en måde, så vi kan få skabt mere liv i byen, så folk har lyst til at blive lidt længere, eller måske endda gøre det så attraktivt, at vi kan trække gæster hertil? og så er Korsør altså hverken Slagelse eller Skælskør men helt sin egen, og det skal man kunne mærke. Det kan man med det nye projekt, som vi godkendte uden bemærkninger i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forleden, siger Jørn-Ole Didriksen.

Plads til begejstring

Udformningen af den nye plads lægger vægt på, at pengene skal bruges på at skabe byliv og ikke på at lave et prestigeprojekt med dyre belægninger og fint byinventar.

- Vi stræber efter at lave en plads, der kan bruges til noget ? både til hverdag og til fest. Det bliver et sted, der er rart at være for både unge og gamle. Der vil være steder, hvor man kan sidde og slappe af i solen, og vi har afsat plads til en lille café med udeservering. Men der skal også være mulighed for, at man kan være aktiv, lege og bevæge sig. fortæller projektleder Ole Lund Sørensen, der er byplanarkitekt i Slagelse Kommune.

- Omdrejningspunktet bliver et areal, som er en multifunktionel plads. Måske vil noget af den blive overdækket, men her skal man i hvert fald kunne spille bold og løbe rundt til hverdag ? eller lave torvedage. Og når byen holder fest, kan pladsen gøres større og spærres af, så der bliver plads til scene med et stort publikumsområde til f.eks. koncerter, eller der kan arrangeres loppe-, kræmmer- eller julemarked, biludstilling eller andet, der fylder noget, siger Ole Lund Sørensen.

- Faktisk gav vi projektet arbejdstitlen 'Plads til begejstring', da vi startede det op, og det er lige netop det, vi er i gang med at lave ? altså en plads hvor der er plads til glæde og begejstring, for det er det, Korsør vil have, slutter byplanarkitekten.

Vand i byen

Det er ikke planen, at der skal laves væsentligt om på de ting, der allerede fungerer godt, f.eks. vej- og stiføringen på pladsen, lige som bl.a. belægninger og træer i muligt omfang vil blive forsøgt genanvendt. Fjernevarmerørene på pladsen vil blive fornyede, men derimod er det ikke planen at ændre på kloakeringen i traditionel forstand. Fremover vil regnvandet ? i hvert fald på den nye plads ? løbe på overfladen i delvist åbne render for til sidst at blive ledt de cirka 100 meter ud i havnen. I dag løber det i kloakkerne, der ikke altid kan klare presset, pumpes 8 km ud til renseanlægget og sendes videre ud i Storebælt. På den nye måde, som også kaldes for en LAR-løsning ('lokal afledning af regnvand', red.) sparer man penge, og vandet kan gøres til et aktiv i byrummene, som det ses i mange andre byer, både i Danmark og resten af verden. Som en del af vandhåndteringen anlægges en del af pladsen som en 'grøft' (et forsinkelsesbassin) af beton, hvor vandet kan stuve op, når det regner meget. Det vil være med til at give pladsen karakter, og det vil understrege, at vand er en særdeles væsentlig del af Korsørs DNA ? og at Slagelse Kommune, også i Korsør, går ind i kampen mod klimaforandringerne.

Sig din mening

Alle har mulighed for at kommentere på forslaget, der er fremlagt indtil den 13. september. Det kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside, www.slagelse.dk/politik/hoeringer-offentlige/i-hoering-nu eller via Facebook-gruppen www.facebook.com/korsoernyby. Her kan du også se, hvordan du i praksis kan få sagt din mening. I løbet af efteråret går selve projekteringsarbejdet i gang, og det er planen, at byggeriet kan begynde næste forår ? så Korsør forhåbentlig kan tage den nye plads i brug i sommeren 2017.