Klik og se annoncen

Bro: Halsskovbroen er et vigtigt trafikalt knudepunkt i Korsør. Det mærkes ikke mindst når broen er oppe.

Broen blev etableret i 1985 og varetages i dag af Slagelse Kommune. Sidste år fik den et generaleftersyn udført af COWI, der konkluderer, at der er et stort behov for udskiftning af belægningen for at undgå skader på den underliggende stål-konstruktion.

Ydermere gav eftersynet kendskab til, at levetiden på broens cylindre er meget begrænset. Står cylindrene af, vil broen ikke kunne betjenes - det vil sige åbne og lukke - hvilket vil få konsekvenser.

LÆS OGSÅ: Asylcentret i Korsør skal lukke

Udskiftning af belægningen på broen samt udskiftning af broens cylindre overstiger langt, hvad det årlige budget til broer og bygværker i kommunen kan løfte. Her er afsat 1 million kr. til eftersyn, drift og vedligehold af 184 broer og bygværker. Heri 61 med delt økonomisk forpligtigelse med Vejdirektoratet og/eller Banedanmark og Sund & Bælt. Renoveringen af Halsskovbroen forventes at koste 1,8 million kr. alene.

LÆS OGSÅ: Kindtanden kommer måske alligevel til salg

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget sagde ved sidste møde god for, at en renovering kan udføres. Der vil derfor snarest blive sat gang i en projektering og udbudsrunde. Det sker for at forhindre uforudsete problemer, der kan give store gener for bil- og skibstrafikken i Korsør og Korsør havn.

Arbejdet med renoveringen forventes at kunne gennemføres på to uger, som vil blive annonceret fra Slagelse Kommunes side i god tid.