Klik og se annoncen

Glasværk: Det gamle glasværk i Korsør udvikler sig fortsat som et attraktivt erhvervshus. Lige siden etableringen af Glasværket A/S i 2013 har et stadig stigende antal virksomheder lejet sig ind i det mere end 20.000 m2 store hus. Mere end 35 virksomheder er repræsenteret, og man må sige mangfoldigheden lever i bedste velgående, idet mange forskellige virksomheder inden for kontor, handel, lager, håndværk og lettere produktion er repræsenteret. Dertil kommer et hel unik gruppe, nemlig de mange behandlere inden for fysioterapi, kiropraktik, massage, akupunktur med mere.

Plads til mere sundhed

Sidstnævnte er en spændende grupper, der har etableret sig på det, Glasværket kalder sundhedsgangen. Det er et område, som gerne forsat skal udvides med flere behandlingsformer - også gerne læger og tandlæger. 'Det giver i vores øjne god mening at samle alle i et kompetencefællesskab til gavn for både brugerne og de enkelte behandlere', siger Glasværkets direktør Poul Møller. 'Lægger vi dertil Fitness World, der ligeledes har til huse på samme etage, så er det rigtig mange brugere, der hver dag frekventerer sundhedscentret. Mange brugere, mange forskellige virksomhedstyper og mange ansatte gør Glasværket til et levende og attraktivt erhvervshus', fortsætter Poul Møller.

En fordel med én indgang