Klik og se annoncen

Af Vagn Ryager

Affaldsordning: I Blue Boys udgaven lyder det videre, at skraldemanden tager skraldet ' før Fanden han står op.' På det punkt er intet ændret gennem de seneste 60 år. Men heldigvis på de fleste andre.

Borgernes gamle, firkantede og galvaniserede blikskraldespande blev tømt for indhold og kørt til en eller anden losseplads, der lå i den pågældende småkommunes eller sogneråds område. Uden skelen til hvad der var i. Ud med det hele i én stor stinkende losseplads. Sommetider blev der sat ild til hele herligheden, med kvalm røg for omgivelserne til følge, andre gange selvantændte de åbne lossepladser med samme stinkende resultat til følge.

Genbrug er tidens mantra

I dag er der på de fleste fronter en voksende forståelse for, at genbrug i alle sammenhænge er af stor betydning for en minimering af det voldsomme forbrug af jordens trods alt sparsomme ressourcer.

Ny affaldsordning i Slagelse Kommune

Den 1. maj i år lød startskuddet til en helt ny affaldsordning i kommunen, og fra dag et kom der gang i afhentning af de gamle beholdere og ny og større placeret i stedet. En del borgere har således foreløbig haft fire måneder til at øve sig i at få sorteret affaldet rigtigt. Der fulgte en overskuelig vejledning med de nye affaldsspande, og så var det bare med at komme i gang. På kommunens hjemmeside er der yderligere blevet tilføjet en affalds-ABC, hvor borgerne kan søge på det affalds ord, som de måtte være i tvivl om. Står du pludselig med en død mus i haven, så find hurtigt ud af, at den skal i madaffald, og som alt andet i den kategori også skal i pose med knude på.

De nye beholdere

Den ene af de to nye beholdere er forsynet med et grønt låg, der dog intet har med bioaffald at gøre. Det ene rum er beregnet til glas, metal og hård plast og det andet til papir og pap. Denne beholder bliver tømt én gang om måneden.

Den anden beholder er til restaffald og madaffald og tømmes ugentligt - om kort tid dog kun hver fjortende dag.

I Centret for Miljø, Plan og Teknik fortæller Miljø-sektionen, at der i alt omdeles ca. 56.000 affaldsspande, og de sidste er ved at blive kørt ud til borgerne i disse dage.

De foreløbige kommunale erfaringer med borgernes praktiske håndtering af de nye sorteringsregler er ganske gode. Borgerne er generelt ganske dygtige til at håndtere reglerne, selv om der som forventet er en del fejlsortering, hvor affaldet ikke kommes i de rigtige rum i beholderne.

Der var mulighed for kommunens borgere at beholde en af de gamle spande til brug for haveaffald. Det er der ca. 14.000 der har benyttet sig af.

Hvad sker der med affaldet - og de gamle spande?

Metal, glas og hård plast bliver adskilt mekanisk på et sorteringsanlæg. Det sker på et stort anlæg hos Reiling i Næstved.

Madaffald bliver kørt til Affald Plus'helt nye forbehandlingsanlæg i Næstved. Her bliver madaffaldet i første omgang omdannet til pulp, som bliver solgt til private biogasanlæg, hvor der produceres biogas, og til sidst havner det som gødning på landbrugets marker. Restaffald køres uændret til forbrænding på Slagelse Affaldsenergi, hvor det videre i forløbet bliver til el og varme.

Og så er der de titusindvis af indsamlede affaldsbeholdere. De håndteres på de store pladser og haller bag det tidligere byggemarked OPTIMERA på Ørnumvej i Korsør.

Efter aftale med driftsansvarlig Michael Christensen fra PHP Service kiggede vi ind bag hegnet for at finde ud af, hvad der foregik.

Her stødte vi på medarbejderne Daniel og Patrick fra Rønnede, der havde travlt i hver sin boldgade. Daniel hjalp kommunen med at skifte de nye beholdere, der i en del tilfælde var gået i stykker, eller udskifte beholdere til en større udgave, hvis der havde vist sig et behov for det hos brugerne.

Patrick havde travlt med at skille de gamle beholdere ad. Hjul og metalaksler sorteret hver for sig, og resten af spandene dermed gjort klar til at der inden længe kommer en stor 'knusemaskine' på besøg i Korsør, hvor spandene bliver til småstumper, der direkte indgår i produktionen af helt nye affaldsspande.