Klik og se annoncen

Af Mette Juhl

Kirke: Det er ikke bare tæt på, nej, det er faktisk præcis på datoen 50 år siden Halskov kirke blev indviet, når der på søndag ringes ind til festgudstjeneste. Her står provst Ulla Thorbjørn Hansen og kirkens to sognepræster, Anne Lundblad og Jacob Støvring, klar til at forestå den kirkelige handling, mens borgmester John Dyrby Paulsen og en række øvrige gæster vil sidde klar på kirkebænkene.

Ønsket om af få sin egen kirke på Halskov opstod i takt med at bydelen voksede sig større i løbet af 1960'erne. Borgere tog selv aktivt del i at få rejst startkapital, så kirken kunne blive en realitet. Det foregik bl.a. ved at afholde basarer, modeshows m.m.

Projektet lykkedes på trods af byggeriet undervejs stødte på forhindringer og blev dyrere end først antaget. Den 18. februar 1968 blev Halskov kirke indviet af biskoppen som den første moderne kirke i Roskilde Stift.

'Vi er en moderne kirke i en moderne tid. Vi vil gerne følge med tiden,' siger sognepræst Anne Lundblad, der har haft Halskov kirke som sin arbejdsplads i 34 år.

'Men vi vil gerne ha' kirken bliver brugt endnu mere,' tilføjer Birthe Vilhelmsen, formand for menighedsrådet.

Og det til trods for, at kirken faktisk bliver benyttet en hel del. Der er stort set aktivitet alle ugens dage, hvis ikke af kirken selv, så af foreninger, der benytter lokalerne her, bl.a. Klub Kontakt.

'Nogle dage er travle, andre stille - det er aldrig til at vide,' smiler Jacob Støvring.

Den gode idé gør det sjovt

'Her er kommet mange mennesker og har været holdt mange fine arrangementer,' siger Anne Lundblad, når hun reflekterer på de årene, der er gået. År, der har været meget afvekslende.

'Et glad liv,' er overskriften menighedsrådsformanden knytter på aktiviteterne i Halskov kirke. 'Vi har et personale, der er enestående,' lyder de rosende ord fra Birthe Vilhelmsen, der fremhæver hver enkelt for sit engagement, lige fra kirketjeneren til organisten og naturligvis præsterne.

'Det handler om at finde nogle gode idéer. Så er det sjovt at være her. Folk kommer mere og mere til specielle arrangementer, og så sker det nogen gange, at det smitter af, så man får lyst til at komme om søndagen også,' siger Jacob Støvring og fortsætter:

'Vi har nogle glade, gode arrangementer. Naturligvis også nogle alvorlige indimellem. Sangaftenerne er en af grundpillerne i det kulturelle liv her i kirken.'

Derudover har kirken over året et varieret koncertprogram og foredrag med plads til både smil, læring og eftertanke i Hygge og Horisont eftermiddagene.

Væsentligst er dog til stadighed de kirkelige handlinger - gudstjenesterne, dåb, begravelser, konfirmationer og et par enkelte bryllupper bliver det også til.

Fleksibelt kirkerum

Halskov kirke er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Sognepræsterne er bevidste om, at der blandt mange er holdningen; 'den ligner ikke en rigtig kirke'. Men til trods for drillerier med øgenavne som 'brandstationen', har det sine fordele af være en moderne kirke.

'Det er meget fleksibel kirke. Kirkerummet kan forlænges med to menighedslokaler,' fortæller Jacob Støvring. Omvendt kan kirkerummet bevare sin hyggelige, intime stemning, hvis besøgstallet ikke er så højt.

Kirken blev i øvrigt udvidet i 1993. En udbygning, der gjorde plads til et konfirmandlokale og kontorfaciliteter under samme tag. Senest er der kommet en terrasse ud mod Birkemoseanlægget til.

Reception og festskrift

50 års jubilæet fejres med lidt ekstra udover festgudstjenesten søndag, hvor alle i øvrigt er velkomne til at deltage. Gudstjenesten starter kl. 14.00. Efter den kirkelige handling indbydes der til reception med kanapéer og lagkage.

I forbindelse med jubilæet udgives der et festskrift med kirkens historie samt bidrag fra en række mennesker, der været i berøring med kirken. Festskriftet uddeles på søndag.

Og hvad ønsker man sig så som moderne kirke? Jo, det har Birthe Vilhelmsen et klart svar på. 'Vi ønsker os mulighed for at udsmykke den store sten foran kirken. Der skal stå Halskov kirke på den.'

Halskov kirke har snydt lidt og foræret sig selv et par jubilæumsgaver, bl.a. en lysglobe. Og så er der godt nyt til kirkegængerne. 'For første gang i 50 år kommer der hynder på kirkebænkene,' smiler Jacob Støvring.

Er kirkens personale fortrøstningsfulde omkring fremtiden? 'Der skal meget til for at Halskov kirke ikke står om 100 år,' siger Jacob Støvring, mens Anne Lundblad og Birthe Vilhelmsen nikker anerkendende.