Klik og se annoncen

Korsør: Hvis man regner maden som de frivillige på stedet også spiser, så kommer det totale portioner op på ca. 15.000 i årets løb. Det kom frem da formanden Børge Andersen på årsmødet i dagcentret, hvor ca. 50 personer deltog, aflagde beretningen for året 2018.

Nu er det så det sociale der foregår på stedet, ud over spisning, som tæller for mange af dagcentrets brugere, og der kunne formanden melde om mange forskellige tilbud spredt ud over året. Der har blandt andet været afholdt bankospil ti gange i årets løb, ligesom der også har været afholdt ti foredrag af forskellig art, fortrinsvis i vinterhalvåret.

Herudover var der sommerudflugter og julefrokoster for brugerne.

Uden de frivillige på stedet, var der ikke nogen arrangementer, men Dagcentret formår at have cirka 45 frivillige hele tiden. De får det hele til at køre til daglig.

På årsmødet blev de naturligvis også anerkendt for deres store indsats.

På valg var Formanden Børge Andersen og bestyrelsesmedlemmerne Allan Bahring og Tove Jensen, og alle tre blev genvalgt for 2 år, uden modkandidater. Bestyrelsessuppleant Thorvald Møller blev også genvalgt. Nyvalgt som bestyrelsessuppleant blev Gert Rasmussen, som mange jo kender fra Håndboldklubbens venner. Begge suppleanter valgtes for 1. år. Som revisor genvalgtes Kaj Sørensen, og som revisor suppleant genvalgtes John Petersen.

Byrådsmedlem Anders Nielsen var dirigent ved årsmødet.

Socialt betyder dagcentret rigtigt meget for brugerne. Alle kan spise på stedet, men skal man deltage i arrangementerne, så skal man være medlem, hvilket koster den beskedne sum af 20 kroner for et helt år.