Klik og se annoncen

Tekst og foto Steen Andresen

Kirke: Revner i murværket, indtrængen af fugt, skimmeldannelse og ødelæggelse af såvel freskerne som kalkmalerierne fik Agersø Menighedsråd til at foranstalte en renovering af kirken både ud- og indvendig. Tømrer- og murerarbejde udvendig og konservatorer fra Nationalmuseet tog fat indvendig den 12. august.

Kirken har været lukket siden og gudstjenesten har været forrettet i annekset.

Overfladerensning og retouchering

Nationalmuseets konservatorer Conny Hansen og Lena Üstlund arbejder fem til den 8. september, hvor kirken åbnes igen.

Flere af Agersøs beboere har været spændte på, hvad de to konservatorer fra nationalmuseet går og arbejder med. Derfor tilbød de to konservatorer at holde åbent hus mandag den 19.august fra klokken 19 til 20, hvor de ville være til stede og fortælle om deres arbejde for alle interesserede.

Der mødte omkring 30 Agersøboere op, der fandt deres kirke indvendig iklædt plastiktildækkede stilladser hele vejen rundt.

Kirken skulle først tørrenses, idet man ved normal vask ville fjerne farverne i billederne. I stedet fremstillede Conny Hansen og Lena Üstlund en dej af mel, kalium- og kobbersulfat, der herefter bagtes ved 75 grader inden anvendelsen.

Køres denne dej over væggen tager den al smuds til sig, fortalte konservatorerne. Derefter udfyldes sætningsskaderne, den begyndende skimmelsvamp fjernes og malerierne males op igen.

Spændende arbejde

Agersø Kirke er bygget i 1872 efter tegninger af I.D. Herholdt. Og først i 1921 blev kirkens kalkmalerier udført af maler I. C. Toft (Carl Langbein Toft, 1877-1958). Han blev i øvrigt senere præst.

C.L Toft gik på Kunstakademiet og tilegnede sig freskoteknikken under et studieophold i Firenze. Han blev senere medhjælp hos maleren Jens-Møller Jensen og bistod ham i arbejdet med dennes hovedværk fra 1898-1905: At udsmykke Københavns Rådhus med kalkdekorationer (al secco).

De bygger helt og holdent på de gamle kalkmalerier (især det senmiddelalderlige slyngværk), en genre, der tydeligt har inspireret Toft til den østlige endevægs motiv i Agersø Kirke.

Stilen er tydeligvis udført i skønvirkstil, der er en blanding af Jugendstil (tysk), Art nouveau (fransk), Arts and Crafts (engelsk) på den ene side og nordisk nationalromantik på den anden.

Stilen blomstrede i samme periode som nationalromantikken, dvs. ca. 1895-1915.

Vestvæggen med englemotiver er i kalkmaleriteknik, mens østvæggen er en slags al-fresko maleri. Det vil sige, at maleriet er malet udenpå pudslaget, mens man med den rigtige freskoteknik ville indlægge farven i pudsen, fortalte konservator Conny Hansen.

Det gør motivet skrøbeligere, men ellers er der ingen synlig forskel.

Resultat til september

Agersø Menighedsråds formand Kirsten Larsen glæder sig til at se resultatet af den omfattende restaurering, og er glad for, at provstiet tildelte Agersø kirke omkring 2 mio. kr. til restaureringen. Formanden har i øvrigt huset de to konservatorer fra Nationalmuseet under arbejdet på øen i sit hus på Helholm. Kirken forventes åbnet igen den 6. september 2019.