Klik og se annoncen

Nytorv 10 midt i hjertet af handelsbyen Slagelse - den historiske by med det megastore opland - det er hjemstedet for VD, Vestsjællandske Distriktsblade A/S.

Her har VD siden 2012 haft til huse i et nyt, lyst og samlende mediehus, der nu rummer alle de lokale/regionale ugeaviser samt nyskabelsen VD-Online. Det sidste sat på skinner fra foråret 2013.

VD forsyner hver dag og hver uge op til 60.000 lokale-regionale husstande med nyheder, historier og annoncebudskaber, der er relevante for borgerne i Vestsjælland, unge som ældre.

Sammenlægningen 2011

Ved sammenlægningen af de Berlingske ejede ugeaviser Korsør Posten, Skælskør Avis og Ugeavisen Slagelse med Uge Nyt/Søndagsavisen Vestsjælland, i selskabet A/S Vestsjællandske Distriktsblade i 2011, blev Slagelse Kommune også samlet mediemæssigt - til gavn og glæde for læserne og annoncørerne.

For læserne betød det flere og mere spændende artikler og billeder, på tværs af alle medierne - og for annoncørerne, at nu kunne man annoncere både lokalt og regionalt til attraktive overflytningsrabatter.

Historie - og tradition fra 1961

Udgangspunktet for Vestsjællandske Distriktsblade har historisk set været midt-ugeavisen Uge Nyt, der i mere end 50 år har betjent den driftige handelsby Slagelse og dens enorme opland - et opland, der strækker sig langt ud mod alle verdenshjørner.

Halvvejs i historien kom Søndagsavisen Vestsjælland til som en weekendavis, som regionen hurtigt tog til sig og gjorde "unik" i det danske medielandskab.

Og ved en fusion i 2011 blev VD-familien udvidet til også at omfatte de traditionelt meget stærke og vigtige, lokaltforankrede ugeaviser Korsør Posten og Skælskør Avis.

Senest er det samlede VD også gået ind på en ny, moderne platform med skabelsen af VD-Online.

Onsdag og weekend

Ugeavisen Uge Nyt har i mere end et halvt århundrede været en "traditions-avis" i Slagelse og udover en stor del af Vestsjælland.

Søndagsavisen 8 kom til for cirka 25 år siden - og disse to lokale/regionale gratisaviser har altså godt og vel den seneste snes år fulgtes ad, hånd i hånd: hhv. onsdag og weekend - som sikre lokale holdepunkter og ugeaviser, førhen altid skabt og udsendt fra bladhuset på Klingeberg 14 og nu altså Nytorv 10 midt i Slagelse centrum.

Første gang Uge Nyt...

Første gang navnet Uge Nyt dukker op er i 1961, hvor en helt privat familie Petersen finder på at udgive en lokal annonceavis med dette navn - i den blomstrende handelsby Slagelse. Et Slagelse opbygget som et trafikalt knudepunkt og en "stjerneby" med landeveje ud mod alle hjørner af region og opland. Ugeavisen var dengang spækket med annoncer og indeholdt kun meget lidt tekst og uhyre få oplivende billeder.

Jens Petersen og fru Ruth Petersen startede det hele - i hjemmet på Møntmestergade, 2. sal, ved Østerbro. Senere flyttede de til Løvegade 1, 2. sal, hvorfra hele det nye "bladeventyr" blev styret. Jens døde desværre tidligt, og Poul Petersen tog over, ligesom man fik en dygtig daglig bestyrer i Kaj Vangkilde.

Også en fremsynet og engageret bladmand som Sven Bagge kom til. Det hele udviklede sig - og fra midten af 1970'erne kom der mere redaktionelt og journalistisk stof i Uge Nyt.

De turbulente 1980'ere

80'erne udviklede sig noget turbulent, med hårdere konkurrence og skiftende ejerforhold.

En fornuftig fusion og dannelsen af A/S Vestsjællandske Distriktsblade i 1990 fik mere ro og stabilitet ind. VD var fra starten fifty-fifty-ejet af Sjællandske Dagblade & Søndagsavisen.

Uge Nyt blev fortsat udgivet som midtuge-avis, og som noget nyt fik vestsjællænderne hver weekend - fra 1990 - en regional udgave af Søndagsavisen. Henning Skafte var lederen op mod overgangstiden, og fra 1990 blev Jan Worm placeret som direktøren for VD og det lokale bladhus, der blev bygget op i Klingeberg.

Siden 1990 er Uge Nyt & Søndagsavisen 8 / Vestsjælland altså gået hånd i hånd. Da Jan Worm døde i slutningen af 2009 blev Michael Birkedal - for år tilbage selv bladchef for S-8 på Klingeberg - valgt som ny direktør for hele blad- og mediehuset.

Mere om historien bag Uge Nyt - handelslivet og de lokale medier generelt - kan man i øvrigt læse i den lokale historiebog, "Slagelse Erhvervshistorie 1950-2000", som ved årtusindskiftet blev skrevet af redaktør John Hansen og udgivet af Vestsjællandske Distriktsblade i samarbejde med Slagelse Erhvervsforening.

Neutral og frit stillet...

Søndagsavisen - nationalt set kendt som Danmarks mest læste avis - har ikke mindst de senere år mere og mere markeret sig som en vigtig kommunal og politisk budbringer og meningsdanner.

Med et frit, neutralt, konstruktivt, bredt og uafhængigt udgangspunkt er Søndagsavisen ikke bange for at sætte skub i debatten og også profilere lokale synspunkter og holdninger, der gerne må flytte noget.

Slagelseudgaven af Søndagsavisen er i øvrigt den eneste udgave, der på landsplan, har helt sin egen redaktion og profil. Så læserne oveni alle landshistorierne her også får de lokale og regionale.

Korsør og Skælskør

Såvel Korsør som Skælskør er begge kendt som stolte, selvbevidste købstæder, som - uanset tilhørsforholdet i den nye, store Slagelse Kommune siden 2006 - altid har haft deres egen tyngde og profil.

Og den ser man allerbedst bevaret hver eneste uge i Korsør Posten / Skælskør Avis, som udkommer i ca. 22.000 eksemplarer til alle de lokale husstande.

Seneste skud på VD-stammen er så fra foråret 2013 af det helt nye VD-Online.

VD vil også være med online

Det fremadstormende medie, nettet, er idag en vigtig medieplatform typisk for unge og yngre - og hvor der er interesserede læsere, der finder man naturligvis også VD.

Den 27. februar 2013 gik VD-Online i luften - som Slagelse-mediehusets nye og store online-satsning. Som "en paraply" kan VD-Online samle alle printmedierne i VD med alle deres historier og billeder. Nu lagt ud på nettet til gavn for især IT-orienterede læsere.

VD - som samlingspunktet!

Det nye samlede Vestsjællandske Distriktsblade med alle dets blade og facetter - vægter, som beskrevet her, allerhøjest af alt at være et mediehus, der samler hele Slagelse Kommune og Vestsjælland som sådan.

Der er mere end nogensinde brug for et sådant samlingssted og en platform, hvor Slagelse, Korsør, Skælskør og området Vestsjælland kan mødes og spejle sig i en udvikling, der kræver mere og mere af alle. Og en udvikling, der i øvrigt også går hurtigere og hurtigere.

I netop sådan en tid kan alle have god brug for, at man - midt i en national og international vrimmel og strøm af mere eller mindre flygtige nyheder - kan sætte sig ned og fokusere og fordybe sig i lokalsamfundets situation, problemer og muligheder.

Det er, hvad VD hver dag og hver uge forsøger at bidrage med via Uge Nyt, Søndagsavisen Vestsjælland, Korsør Posten, Skælskør Avis og nu også VD-Online.