Klik og se annoncen

Af Solveig Hansen

Sommerstævne: Det er 30 år siden, at Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL) sidst holdt deres årlige sommerstævne i Skælskør.

Men efter at have besøgt massevis af andre havne landet rundt, er turen igen kommet til Solskinsbyen her i 2017.

Foreningen DFÆL har medlemmer landet over. Medlemmer som alle har en passion for ældre træskibe, og med ældre taler vi fra tiden før 1966. Et skelsættende år for dansk bådebyggeri, da det var her omkring, at glasfibermaterialet langsomt men sikkert begyndte at sætte sit præg på bådkonstruktionerne.

Georg Berg

Og netop når vi taler træskibe har Skælskør som værtsby en ekstra trumf i ærmet, da Skælskør er stedet, hvor Georg Berg tidligere slog sine folder. Georg Berg er kendt som en af tre store mestre i Danmark, når det kommer til konstruktion og bygning af træbådstypen spidsgatter. De øvrige to er Aage Utzon og M.S.J. Hansen. Flere af Georg Bergs tegninger vil under stævnet blive udstillet i Det Røde Pakhus.

Erfaringsudveksling

'Stævnet er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi mødes, ser hinandens både og udveksler erfaringer og viden', fortæller Anja Kiersgaard. Hun er aktiv i begge de arrangerende foreninger og derfor et oplagt bindeled som primus motor for stævnet.

Selv er hun vokset op med træbåde, og at hun har kastet sin kærlighed på en fin lille skærgårdskrydser (M22) er på den måde ikke overraskende. 'Den passer simpelthen til mig som en figursyet jakke', fortæller hun, mens den lille krydser vugger blidt i bølgerne ved kajen i Skælskør Havn. Båden har nummer 3 og er en ud af blot 137 byggede M22'er.

Større æstetik

'Træbåde appellerer i højere grad end glasfiber til alle fem sanser', fortæller Anja Kiersgaard og nævner, at træbåde ofte ligger lavere i vandet så man mærker elementerne, er smukkere for øjet, ligesom duften af lak og træ hører til oplevelsen af at sejle med træbåd.

'I 80'erne var der en gryende opmærksomhed på værdien af de gamle træbåde, der dannede grobund for foreningen DFÆL, og som gjorde, at man blev enige om, at man hellere måtte holde sammen og gøre noget for at bevare de gamle træbåde', fortæller Anja Kiersgaard.

Sejlende kulturarv

Hun understreger samtidig det historiske aspekt i forhold til Danmark som en stærkt søfartsnation, der har bygget skibe og sejlet, lige siden vikingerne sejlede på langfart i smukt byggede og søstærke vikingeskibe.

Men et er kulturarv - noget andet er i sidste ende valget mellem træ og glasfiber - ofte et valg baseret på magelighed, tidsnød eller slet og ret mangel på viden.

'De fleste bliver skræmt over udsigten til et stort vedligeholdelsesarbejde', fortæller Anja Kiersgaard, der selv nyder alle aspekter af sejlerlivet.

Det gode håndværk

'Vi har i mange henseender glemt at bruge vores hænder - udover til at slå græs og klippe roser', siger Anja Kiersgaard, der tror på, at det at arbejde med sine hænder giver en nødvendig forening mellem krop og sind, som måske også kan dæmme op for det stigende antal stress-diagnoser, der florerer gavmildt.

Indtil videre er der tilmeldt 32 træbåde - det største på 26 meter og en dybgang på 2,86 meter og de mindste på omkring otte meter.

'Mange beslutter sig først, når de kan se vejrudsigten for de sidste fem døgn før stævnet', siger Anja Kiersgaard, der håber, at de mange smukke og bedagede træbåde kan få andre til at blive interesserede og dedikerede træbådsentusiaster, ligesom hun håber, at sommerstævnet vil trække mange mennesker til Skælskør.

Åben båd

Særligt fredag den 14. juli og lørdag eftermiddag, vil det give mening for udenforstående at lægge vejen forbi havnen - primært i nærheden af Det Røde Pakhus, da det er her, de fleste både vil lægge til.

Og det er her, at der vil blive inviteret til åben båd mange steder. Skilte på havnen vil gøre opmærksom på, hvilke både det er muligt at komme ombord på.

Og Anja Kiersgaard understreger, at alle er velkomne, ombord og at der ikke findes dumme spørgsmål. 'Vi vil hellere end gerne fortælle om vores passion for de gamle træskibe', lyder det.

Stævnet åbner officielt torsdag den 13. juli for enden af Det Røde Pakhus med hejsning af stævneflaget. Foruden SAS' store arbejde med stævnet har MENY og Harboe venligst stillet sponsorater til rådighed.